Жеке аккаунтуңузга кириңиз
Баа бериңиз

Сиздин Freedom Pay менен иштешүү жөнүндө пикириңиз

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ
САЙТТЫН КАРТАСЫ
© 2022 Freedom Pay
г. Бишкек, ул. Токтогула, 125/1, БЦ "Авангард", Башня "Б", 7 этаж, офис 703
Иштөө убактысы: 10:00 - 19:00
НАШИ СОЦСЕТИ
Лицензия оператора платежных систем – №2022160218 от 16.20.2018 г.
Лицензия платежной организации - №3027111019 от 11.20.2019 г.
Уюм PCI DSS стандартынын талаптарына жооп берет