Мы используем cookie-файлы
Хорошо
 
Жеке аккаунтуңузга кириңиз
Төлөмдөрдү бөлүштүрүү
Төлөмдөрдү бөлүштүрүү (же бөлүү) төлөмдөрдү кабыл алуу процессинде, сатып алуучу сатуучу сунуштаган бардык товарлар же кызмат көрсөтүүлөр үчүн бирдиктүү сумманы төлөгөндө колдонулат, андан кийин бул сумма ар кандай камсыздоочудардын ортосунда бөлүштүрүлөт.
Төлөмдөрдү бөлүштүрүү
Төлөмдөрдү бөлүштүрүүнүн артыкчылыктары
Ыңгайлуу
Сатып алуучулар бир жолу төлөм жүргүзүү менен күч жана убакытты үнөмдөйт. Компания болсо бүтүмдүн тараптарынын ортосундагы эсептешүүлөрдүн убактысын үнөмдөйт, бул сатууну жакшыраак пландаштырууга жана өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет.
Үнөмдүү
Компания бэк-офис чыгымдарын азайтат, анткени мындан ары туруктуу макулдашуунун жана отчеттуулуктун зарылдыгы жок.
Көзөмөлдөө
Сатуучу компания камсыздоочуларды кошуу жана ажыратуу аркылуу бизнести өнүктүрө алат.
Кимге пайдалуу болушу мүмкүн
Маркетплейстерге
Агрегаторлорго
Мультибренддик соода тармактарына
Кызмат биржаларына
Башкаруучу ишканаларына Турак-жай-коммуналдык чарба
Дүкөндөргө
Техникалык тейлөө компанияларына
Онлайн окутуу платформаларына
Бир нече юридикалык жактары бар компанияларга
Бул кантип иштейт
1.Сатуучу FreedomPayге системага киргизилген камсыздоочулардын саны жана аталыштары жөнүндө маалымдайт.
2.Сатып алуучу товарларды же кызматтарды тандап, сатып алуулар үчүн бир төлөм менен төлөйт... Мындан ары ->
Төлөмдөрдү бөлүштүрүү
Бөлүштүрүү кантип иштейт
2.
Сатып алуучу товарларды же кызматтарды тандап, сатып алуулар үчүн бир төлөм менен төлөйт.
3.
Сатуучу белгилеген эрежелерге ылайык, төлөм автоматтык түрдө бөлүштүрүлөт жана камсыздоочулардын эсебине жөнөтүлөт.
1.
Сатуучу FreedomPayге системага киргизилген камсыздоочулардын саны жана аталыштары жөнүндө маалымдайт.
4.
Сатуучу бардык бөлүштүрүлбөгөн каражаттарды алат.
5.
Эгерде сатып алуучу сатып алуудан баш тартса, анда акча камсыздоочулардын эсебинен кайтарылып берилет.
6.
Жарым-жартылай кайтарылган учурда сатуучу акча кайсы камсыздоочунун эсебинен кайтарылганын көрсөтөт.
7.
Сатуучу төлөм үчүн комиссияны төлөйт, камсыздоочу аны төлөбөйт.
Freedom Pay менен өсүүгө даярсызбы?
Freedom Pay'ди чечимдериңизге интеграциялаңыз. Сиз жана сиздин кардарларыңыз үчүн ыңгайлуу ыкмаларды колдонуу менен онлайн төлөмдөрдү кабыл алыңыз.
Логотип FreedomPay.money
© 2024 Freedom Pay
Дареги жана байланыш жолдору
Уюм PCI DSS стандарттынын талаптарына ылайык келет
Tөлөм системасынын операторунун лицензиясы – № 2022160218 - 16.02.2018-жылдан тарта
Төлөм уюмунун лицензиясы - №3027111019 - 11.02.2019 жылдан тарта
Бишкек ш., Токтогул көч., 125/1, ББ "Авангард" БЦ, мунара "Б", 7 кабат, кенсе 703
Иштөө убактысы: Дү-жу: 9:00 - 18:00
Профиль PayBox на GitHub
Linkedin FreedomPay
Ютуб FreedomPay
Telegram FreedomPay
Instagram FreedomPay
ApplePay для FreedomPay
Компания
GooglePay для FreedomPay
ApplePay для FreedomPay
Иштеп чыгуучуларга
Жарам
Сервистер