Мы используем cookie-файлы
Хорошо
 

Жеке шотыңызға кіріңіз

"PAYBOX.money"электрондық ақша төлем жүйесі шеңберінде электрондық ақшаны пайдалана отырып, қолма-қол ақшасыз төлемдер қызметтерін көрсету туралы жария оферта

Осы Офертада "PAYBOX.money" электрондық ақша жүйесі шеңберінде электрондық ақшаны пайдалана отырып, қолма - қол ақшасыз төлемдер қызметтерін көрсету туралы шарт (бұдан әрі мәтін бойынша - "қызметтер көрсету туралы шарт" және/немесе "шарт") жасасу шарттары қамтылады.

Осы Офертада көрсетілген әрекеттерді жасау жеке тұлғаның осы Офертада баяндалған шарттарда, тәртіппен және көлемде қызметтер көрсету туралы шарт жасасуға келісімін растау болып табылады.

Төменде баяндалған Офертаның мәтіні Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес қызмет көрсету туралы шарт жасасу туралы ресми жария ұсыныс болып табылады. Қызмет көрсету туралы шарт жасалған болып есептеледі және жеке тұлға осы Офертада көзделген және жеке тұлғаның осы Офертаның барлық шарттарын қосылу шарттарында қандай да бір алып қоюсыз немесе шектеулерсіз толық және сөзсіз қабылдауын білдіретін іс-әрекеттер жасаған кезден бастап күшіне енеді.
Терминдер мен анықтамалар:

Абоненттік нөмір - пайдаланушы мен ұялы байланыс операторы арасында ұялы байланыс қызметтерін ұсынуға шарт жасасу сәтінде ұялы байланыс операторы пайдаланушыға берген, ұялы байланыс операторының есепке алу жүйесінде пайдаланушыны біржақты анықтауға мүмкіндік беретін телефон нөмірі.


Электрондық әмиян балансы - клиенттің алдындағы Банктің міндеттемелерінің мөлшері, оның шегінде Клиент төлем алушының пайдасына электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы банкке талаптар қоюға құқылы. Электрондық әмиянның балансы клиент электрондық ақшаны сатып алу мақсатында банктің пайдасына алдын ала енгізген ақша қаражаты есебінен қалыптастырылады.

Эмитент Банк / серіктес Банк "Paybox.money" ЖШС электрондық ақшаны шығаруды және өтеуді жүзеге асыратын және Банктің жүйеге мүшелігіне байланысты "PAYBOX.money" электрондық ақшаның төлем жүйесі шеңберінде оларды пайдалана отырып клиенттер жасайтын төлемдер бойынша есеп айырысуды қамтамасыз етуге міндеттенетін.

Электрондық ақша шығару - электрондық ақша эмитентінің жеке тұлғаға немесе агентке олардың номиналды құны бойынша тең ақша сомасына айырбастау жолымен электрондық ақша беруді көздейтін төлем қызметі.

Ақша қаражаты / ақша - Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында атаулы құны бойынша қабылдауға міндетті заңды төлем құралы болып табылатын ақша бірлігі - теңге, оны пайдалана отырып төлемдер қолма-қол және қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар түрінде жүзеге асырылады.

Шарт- осы Офертаның ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшалары мен толықтырулары бар осы Офертаның мәтіні.

Электрондық ақшаны пайдалану - азаматтық - құқықтық мәмілелер және/немесе электрондық ақшаға меншік құқығының ауысуына байланысты өзге де операциялар бойынша төлемді жүзеге асыру мақсатында олардың иесі-пайдаланушы жүйенің шегінде электрондық ақшаны жүйенің басқа қатысушысына беру.

Клиент - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес толық әрекет қабілеттілігі бар, осы офертаның шарттарын акцептеу арқылы қызметтер көрсету туралы шарт жасасуға бағытталған конклюденттік іс-әрекеттер жасаған және банкке осы Офертада көзделген тәртіппен электрондық ақша шығару және оларды пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы талап қойған жеке тұлға. Клиент пен пайдаланушы бір-біріне сәйкес келуі мүмкін.

Конклюденттік іс - әрекеттер-шарт жасасуға өзінің келісімін/ерік-жігерін білдіретін адамның іс-әрекеті. Осы Оферта талаптарында шарт жасасу үшін қажетті конклюденттік іс-әрекеттер осы Оферта 6.2-тармағына сәйкес белгіленген.

Электрондық ақшанырұқсатсыз шығару - электрондық ақшаны банк емес, жүйеге қол жеткізген өзге де (үшінші тұлға) электрондық әмияндарға есептеу жолымен жеке тұлғаларға электрондық ақша беруді көздейтін операция, мысалы, электрондық ақша шығаруды қолдан жасау әрекеті (Банктің хабарынсыз және Банктің электрондық ақша сатып алу үшін клиенттерден ақша қаражатын алмай), алаяқтықтың барлық түрлері немесе жүйенің жұмысының бұзылуы.

Серіктес - осы Офертаның шарттарында электрондық ақшаны сатып алуға байланысты туындаған банк алдындағы өзінің қаржылық міндеттемелерін соңғы орындау мақсатында пайдаланушылардан және/немесе клиенттерден ақша қаражатын қабылдау жөніндегі қызметті Банкпен жасалған шарт талаптарында жүзеге асыратын заңды тұлға және/немесе дара кәсіпкер.

Төлем - пайдаланушының келесі операциялардың кез келгенін жасауы:
> банкке электрондық ақшаны сатып алу сәтінде олардың номиналды құнын енгізу;
> қолма-қол ақша қаражатын алу және/немесе қолма-қол ақшасыз ақша қаражатына айырбастау мақсатында банктің өтеуіне электрондық ақшаны ұсыну, оларды кейіннен төлем алушының пайдасына аудару;
> электрондық ақшаны пайдалана отырып есеп айырысуды жүзеге асыру.

PAYBOX.money" электрондық ақша жүйесі (бұдан әрі - ЭҚЖ және/немесе "PAYBOX.money" ЭҚЖ) - электрондық ақшамен төлемдер мен өзге де операцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін бағдарламалық-техникалық құралдардың, құжаттаманың және ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың жиынтығы."

PAYBOX.money" төлем сервисі (Сервис) - пайдаланушы төлеуші немесе абонент болып табылатын сауда-сервистік кәсіпорындардың бухгалтерлік есеп жүйелеріндегі Талдамалық шоттарды толықтыру бойынша пайдаланушыға қызметтер көрсетуге бағытталған бағдарламалық-техникалық және аппараттық құралдардың жиынтығы. Талдамалық шотта сауда-сервистік кәсіпорындардың тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) пайдаланушыға өткізуіне байланысты операциялар ескеріледі. Сервис операторы "PAYBOX.money" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады

Төлем алушы - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, оның пайдасына Клиент электрондық ақшаны пайдалана отырып төлем жүргізетін заңды тұлға, дара кәсіпкер және/немесе әрекет қабілеттілігі толық жеке тұлға.

Өнім беруші/серіктес - ЭҚЖ қатысушылары болып табылатын, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын және ЭҚЖ басқа қатысушыларынан-жеке тұлғалардан көрсетілетін қызметтерге және/ немесе жеткізілетін тауарларға ақы төлеу ретінде электрондық ақшаны қабылдайтын, оның ішінде өнім берушіде олардың пайдасына төлемдерді қабылдауға Агенттік келісім жасалған тиісті тұлғаларға бұрын төленген дара кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар.

PAYBOX.money" төлем сервисін пайдаланушы (пайдаланушы) - жүйе операторымен "PAYBOX.money" төлем сервисін пайдалану туралы "PAYBOX.money" ЖШС Жария офертасының шарттарын акцептеу арқылы "PAYBOX.money"төлем сервисін пайдалану туралы шарт жасасқан, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес толық әрекет қабілеттілігі бар жеке тұлға. Клиент пен пайдаланушы бір-біріне сәйкес келуі мүмкін.

Электрондық ақшаны өтеу - Эмитент және /немесе оператор (егер мұндай әрекеттер эмитент пен оператор арасында қол қойылған шартта көзделсе) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда электрондық ақша иесі ұсынған не оларды көрсетпей өтеуге жататын электрондық ақшаны айырбастау бойынша олардың номиналды құны бойынша тең ақша сомасына жүзеге асыратын операция.

Қағидалар - "PAYBOX.money" ЭҚЖ Ережесі, осы Офертаға сәйкес Банктің Клиентке қызметті жүзеге асыруы/ұсынуы үшін қажетті процестерді сипаттайтын жүйе операторының ішкі (операциялық) қағидалары.

Ақшалай талаптың мөлшері - клиент оларды пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру мақсатында банкке электрондық ақша шығару туралы талап қоюға құқылы ақша қаражатының көлемі.

Электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы өкім - ҚР заңнамасында белгіленген нормаларға сәйкес жасалған, электрондық байланыс арналары арқылы техникалық құралдарды пайдалана отырып берілетін төлемді алушының ақшалай қаражатты алуы үшін негіз болып табылатын, клиенттің төлемді алушыға көрсетуін, ақшалай талаптың мөлшерін және құжаттың деректемелерін қамтитын электрондық нысандағы құжат.

Банктің тарифтері - Банктің WEB-сайтында орналастырылған мөлшерде Банк алуға құқылы электрондық ақшаны (оның ішінде қосымша қызметтер үшін өзге де төлемдерді) шығарғаны, пайдаланғаны және өтегені үшін тарифтер/комиссиялар.

Терминал - әртүрлі типтегі бағдарламалық-техникалық кешендер, соның ішінде POS-терминалдар, стационарлық жабдықтар, қалталы типтегі мобильді құрылғылар, портативті терминалдар және кассалық аппараттар, сондай-ақ интернет желісіндегі транзакцияларды авторизациялауға арналған есептік web-сервер (төлем шлюзі).

Төлемдерді қабылдау нүктесі - банктің және/немесе серіктестің уәкілетті өкілінің қатысуымен төлемдерді қабылдау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын банктің және/немесе серіктестің оқшауланған бөлімшелері.

Қызмет - клиентке осы Офертаның шеңберінде ЭҚЖ Банкі/операторы көрсететін, Клиент төлемдер жасау кезінде электрондық ақшаны шығаруды, өтеуді және пайдалануды ұйымдастырудан және жүзеге асырудан тұратын қызмет.

Жүйеге қатысушылар - шарт тараптары (Клиент және Банк), сондай-ақ жасалған шартқа сәйкес "PAYBOX.money"ЭҚЖ шеңберінде электрондық ақшаны беру, қабылдау, пайдалану, сатып алу немесе өткізу жөніндегі құқығы немесе міндеттемесі туындайтын электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру процесіне тікелей қатысатын өзге де тұлғалар.

Электрондық ақшаны шығару туралы электрондық түбіртек (электрондық түбіртек) - электрондық ақшаны шығару кезінде клиенттің электрондық әмиянының интерфейсінде орналастырылатын, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген міндетті деректемелері бар, оның мазмұнымен Банктің WEB-сайтында да танысуға болатын нысанда электрондық түрде қалыптастырылған құжат..

Электрондық ақша - электрондық нысанда сақталатын және жүйенің басқа қатысушылары электрондық ақша жүйесінде төлем құралы ретінде қабылдайтын электрондық ақша эмитентінің шартсыз және қайтарылмайтын ақшалай міндеттемелері. Электрондық ақшаны шығаруды банк жеке тұлға - клиенттерден өзіне қабылдайтын міндеттемелердің номиналды құнына тең сомада ақша алғаннан кейін электрондық нысанда жүзеге асырады. Шарт шеңберінде шығарылатын электрондық ақшаны клиент төлем алушының пайдасына төлемдерді жүзеге асыру және ілеспе шығыстарды төлеу кезінде ғана пайдалана алады.

PAYBOX.money" электрондық әмиян (электрондық әмиян)-бағдарламалық - техникалық құралдар жиынтығы арқылы (Web-интерфейсті, планшеттік компьютерлерге арналған мобильді қосымшалар мен қосымшаларды, терминалдарды бағдарламалық қамтамасыз етуді және т. б. қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) клиенттің электрондық ақшасын сақтауды және/немесе қолжетімділікті қамтамасыз ететін "PAYBOX.money" төлем сервисіндегі пайдаланушының есептік жазбасы Клиент оларды пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру мақсатында электрондық ақшаға. Электрондық әмиянды тіркеу тәртібі "PAYBOX.money" ЖШС-нің "PAYBOX.money"төлем сервисін пайдалану туралы жария офертасымен айқындалады. Пайдаланушының бір абоненттік нөмірге бір электрондық әмиянды бір мезгілде тіркеуге құқығы бар.

Электрондық әмиянды бұғаттау - электрондық ақша иесінің электрондық әмиянында сақталған электрондық ақшаны пайдалануға толық немесе уақытша тыйым салу.

Электрондық ақша эмитентінің агенті (бұдан әрі - агент) - эмитентпен жасалған шарт негізінде эмитенттен және иеленушілерден – жеке тұлғалардан электрондық ақшаны сатып алу және/немесе иеленуші-жеке тұлғаларға оларды кейіннен жеке тұлғаларға өткізу үшін электрондық ақшаны сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға.

Қауіпсіздік рәсімі - электрондық ақшаны пайдалану кезінде электрондық ақша иесінің электрондық ақшаны пайдалануға құқықтарын куәландыруға және электрондық тәсілмен берілетін және алынатын хабарламалардың (бұдан әрі - электрондық хабарлама) мазмұнындағы қателерді және/немесе өзгерістерді анықтауға арналған ұйымдастырушылық шаралар мен ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-техникалық құралдарының кешені.

Электрондық ақшамен айырбастау операциялары - бір эмитент шығарған электрондық ақшаны басқа электрондық ақша жүйесінің қатысушысы болып табылатын басқа Эмитенттің электрондық ақшасына айырбастау операциялары.г.

Аутентификация - ЭҚЖ қатысушысының сәйкестендіру деректерін растау процесі.

Аутентификациялық деректер - ЭҚЖ-да тіркелу кезінде пайдаланушыға берілген логин мен пароль.

Клиентті сәйкестендіру - жеке басын куәландыратын құжат негізінде жеке тұлғаның-электрондық ақша иесінің жеке басын анықтау.

Авторизация - оператордың электрондық ақша иесінің ЭҚЖ-да электрондық ақшаны пайдалана отырып операциялар жүргізуіне, оның ішінде иесінің жеке кассасына кіруге рұқсат беруіне рұқсат беру

Сәйкестендіру ақпараты - Пайдаланушының аты-жөнін, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірін, осы құжаттың берілген күнін, Пайдаланушыға тиесілі жеке кассаның нөмірін қамтитын пайдаланушы туралы ақпарат..

ЭҚЖ қатысушысының мәртебесі - ЭҚЖ пайдаланушы типі (Оператор, Эмитент, Агент, жеткізуші, Клиент), оған қарамастан, ЭҚЖ қатысушысы осы типке (мәртебеге) сәйкес белгілі бір құқықтарды алады.

Егер осы Офертаның мәтінінде қандай да бір терминнің бір мәнді түсіндірмесі болмаса, Клиент бірінші кезекте ЭҚЖ сайтында келтірілген түсіндірмелерді басшылыққа алуға міндеттенеді.

Егер осы Офертаның мәтінінде қандай да бір терминнің бір мәнді түсіндірмесі болмаса, Клиент бірінші кезекте ЭҚЖ сайтында келтірілген түсіндірмелерді басшылыққа алуға міндеттенеді
1. Шарттың Мәні
1.1. Клиент осы Офертада көзделген конклюденттік әрекеттерді жасау арқылы осы Офертаға қосылу жолымен жасалатын шарттың мәні Банктің Клиентке шарт шеңберінде қызмет көрсетуі болып табылады.

1.2. Банктің шарт бойынша тиісті қызмет көрсету мақсатында Клиент электрондық әмиянның теңгерімін толықтыруды жүзеге асырады және олармен ЭҚЖ шеңберінде мынадай талаптарға сәйкес операциялар жүргізеді:

1.2.1. Электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесі - жеке тұлға жасайтын бір операцияның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.

1.2.2. Оңайлатылған сәйкестендірілген электрондық ақша иесі - жеке тұлға жасайтын бір операцияның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз есе мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.

1.2.3. Электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесінің-жеке тұлғаның бір электрондық құрылғысында сақталатын электрондық ақшаның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз есе мөлшеріне тең сомадан аспайды.

1.2.4. Оңайлатылған сәйкестендірілген электрондық ақша иесінің - жеке тұлғаның электрондық әмиянында сақталатын электрондық ақшаның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.

1.2.5. Электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесінің - жеке тұлғаның электрондық әмиянынан электрондық ақшаны пайдалана отырып төленетін төлемдердің және (немесе) өзге де операциялардың жалпы сомасы жұмыс күні ішінде республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз есе мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.

1.2.6. Электрондық ақшаның оңайлатылған сәйкестендірілген иесінің - жеке тұлғаның электрондық әмиянынан электрондық ақшаны пайдалана отырып төленетін төлемдердің және (немесе) өзге де операциялардың жалпы сомасы электрондық ақшаның сәйкестендірілген не оңайлатылған сәйкестендірілген иесінің электрондық әмиянына жұмыс күні ішінде республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауға тиіс.

1.2.7. Электрондық ақшаны банк шотына немесе электрондық ақша иесінің - жеке тұлғаның электрондық төлем құралына ақша аудару жолымен банк шотының немесе электрондық төлем құралының осы жеке тұлғаға тиесілігі туралы растаманы алмай өтеуді жүзеге асыруға тыйым салынады.

1.3. Клиентке осы Офертада қызмет көрсету нәтижесі:

1.3.1. Банктің электрондық ақша шығаруы; және / немесе

1.3.2. клиенттің электрондық ақшаны пайдалануы; және / немесе

1.3.3. электрондық ақшаны қолма-қол ақшаға айырбастау және/немесе клиенттің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару арқылы өтеу; және / немесе

1.3.4. электрондық ақшаны өтеу және оларды кейіннен төлем алушының пайдасына аудару..

1.3.5. Егер Клиент Шарттың қолданылу мерзімі ішінде электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асырмаған жағдайда (осы Офертаның 1.3.1 - 1.3.4-тармағында көзделген нысандардың кез келгенінде) клиентке қызмет көрсету нәтижесі Банктің клиенттің пайдасына электрондық ақшаны шығаруы және олардың электрондық әмиянның балансында көрсетілуі болып табылады (банкке және банкке тиесілі комиссияны шегергенде). Операторға қызмет көрсеткені үшін (оны алған жағдайда).
2. Қызмет көрсету тәртібі.
2.1. Клиент Банктің пайдасына Терминал арқылы, төлемдерді қабылдау нүктесінде және/немесе кез келген өзге де заңды және қолжетімді тәсілмен Банктің/серіктестің/агенттің кассасына ақша қаражатын енгізу жолымен 1.2-тармаққа сәйкес электрондық ақшаны сатып алу және электрондық әмиян балансын толықтыру мақсатында ақша қаражатын салады.

2.2. Клиенттің электрондық әмиян интерфейсінде клиенттің электрондық түбіртектің пайда болуы/алынуы Банктің Шарттың 2.1-тармағына сәйкес электрондық ақшаны сатып алу үшін клиент енгізген ақшаны алғанын растау болып табылады.

2.3. Бұл ретте электрондық ақша клиенттің электрондық әмиянында электрондық ақшаның қолжетімді сомасы туралы ақпарат көрсетілген сәттен бастап Банк айналысқа шығарған болып есептеледі.

2.4. Электрондық ақшаны рұқсатсыз шығару жағдайларына осы тармақтың шарттары қолданылмайды.

2.5. Осы Офертаның 2.1-тармағына сәйкес Клиент осы Офертаның шарттарында шарт жасасқан және Банктің пайдасына клиент ақша қаражатын енгізген сәттен бастап, Банк өзі шығарған электрондық ақшаны теңгедегі номиналды құнына сәйкес өтеу бойынша, сондай-ақ клиентке қызмет көрсету бойынша шартсыз және қайтарылмайтын ақшалай міндеттемені өзіне қабылдайды. Тиісті қызмет көрсету үшін Банк электрондық әмиянның балансында Банктің тарифтеріне сәйкес Банкке тиесілі комиссияны шегергендегі Клиент алдын ала енгізген ақша қаражатының сомасы мөлшерінде, бірақ осы Офертаның 2.1-тармағында белгіленген сомадан аспайтын электрондық ақшаны шығаруға, ал операторға көрсетуге міндеттенеді.

2.6. Клиент шарт жасасқан сәттен бастап туындайтын талап ету құқықтарын Клиент үшінші тұлғаларға бере алмайды.

2.7. Банк клиентке көрсететін қызмет мыналарды қамтиды:

2.8. Электрондық ақшаны сатып алу:

2.9. ЖШС жария оферта шарттарында пайдаланушының электрондық әмиян сервисінде тіркелуі

PAYBOX.money "төлем сервисін пайдалану туралы"PAYBOX.money;

2.10. пайдаланушы терминалдар арқылы немесе сатып алынатын электрондық ақшаның номиналды құнына баламалы сомада (Банк комиссиясын шегергендегі (осындай ақы алған жағдайда) банктің пайдасына қол жетімді кез келген тәсілмен ақша қаражатын енгізген;

2.11. Электрондық ақшаны пайдалану Пайдаланушы арқылы жүзеге асырылады:

2.12. жүйе қатысушылары арасында жүйе шеңберіндегі электрондық ақшамен алмасу не клиенттің электрондық ақшаны жүйенің басқа қатысушысына беруі;

2.13. электрондық ақша төлем құралы ретінде әрекет ететін азаматтық-құқықтық мәміле бойынша төлем ретінде клиенттің жүйенің басқа қатысушысына электрондық ақшаны беруін жүзеге асыру;

2.14. Электрондық ақшаны өтеу:

2.15. осы Офертаның 2.7-тармағында белгіленген шарттар сақталған жағдайда, Банк банкке жеке өзі келген кезде Банктің кассасы арқылы банктің клиентке қолма-қол ақша беруі

2.16. клиент көрсеткен клиенттің шотына қолма-қол ақшасыз ақша аудару.

2.17. Клиенттің электрондық ақшаны сатып алуы және электрондық әмиян балансын толтыру нәтижесінде туындайтын клиенттің банкке талап ету құқығын өтеу мынадай тәсілдердің бірімен жүзеге асырылады:

2.18. Осы Офертаның талаптарымен жасалған шарттың қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта Клиент банкке не банктің өзге уәкілетті тұлғасына электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы өкім береді, бұл Банкке мынадай операцияларды жүзеге асыруға тапсырма береді:

2.19. Банктің тарифтеріне сәйкес электрондық ақшаны шығаруға, пайдалануға және өтеуге байланысты қызметтер көрсеткені үшін банкке тиесілі комиссияны төлеу (мұндай ақшаны алған жағдайда).

2.20. Клиент көрсеткен деректемелерге сәйкес төлем алушының пайдасына төлем жасау..

2.21. Клиент Банкке қоятын талаптардың жалпы сомасы электрондық әмиян балансының қолжетімді қалдығынан аспауға тиіс.

2.22. Клиент электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы өкімде көрсетілген ақпараттың дұрыстығы үшін жауап береді және электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы өкімде қате деректер көрсетілген жағдайда, Банктің шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындамауына байланысты Банкке қандай да бір шағым беруге құқылы емес.

2.23. Осы Офертаның талаптарымен жасалған шарттың қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта Клиент төлем алушыға немесе оның заңды өкіліне (жасалған шартқа сәйкес) электрондық ақшаны беру жолымен төлем алушының пайдасына Банктің электрондық ақшасын пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асырады.

2.24. Банктің клиент алдындағы міндеттемелері клиент ұсынған деректемелерге сәйкес төлемді алушының пайдасына банктің корреспонденттік шотынан төлем мөлшерінде ақша қаражаты есептен шығарылған кезден бастап не жүйенің өзге қатысушысының пайдасына пайдаланушының электрондық әмиянының балансынан электрондық ақша есептен шығарылған кезден бастап толық көлемде орындалды деп есептеледі.

2.25. Клиенттің электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемді жүзеге асыруын растау клиенттің электрондық әмиян интерфейсінде электрондық түбіртектің пайда болуы/алынуы болып табылады.

2.26. Бұл ретте электрондық ақша клиенттің электрондық әмиянында электрондық ақшаның қолжетімді сомасы туралы ақпарат көрсетілген сәттен бастап Банк айналысқа шығарған болып есептеледі.

2.27. Электрондық ақшаны рұқсатсыз шығару жағдайларына осы тармақтың шарттары қолданылмайды.

2.28. Клиенттің қолма-қол ақша қаражатының тең сомасын алу мақсатында электрондық ақшаны өтеуге ұсынуы Клиенттің өтініші бойынша шарттың қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта жүзеге асырылады - электрондық ақша иесінің (жеке тұлғаның) сәйкестендіру рәсімінен өткеннен кейін (жеке басын куәландыратын құжатты ұсынғаннан кейін), сондай-ақ клиенттің электрондық әмиян теңгеріміндегі электрондық ақша қалдығына құқықтарды растауын ескере отырып (клиенттің пайдалану құқығын растайтын ұялы байланыс операторымен шарттың түпнұсқасын ұсыну жолымен) Банктің WEB-сайтында көрсетілген банк бөлімшесіне жеке өзі Абоненттік нөмір). Номиналы бойынша тең қолма-қол ақша сомасына айырбастау нысанында электрондық ақшаны өтеудің тарифтері, шарттары мен тәртібі туралы толық ақпарат Банктің WEB-сайтында орналастырылған.

2.29. Егер Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған сәтте электрондық әмиянның балансы оң болған жағдайда, клиент талап етпеген электрондық әмиян балансының қалдығы Банктің кірісіне есептен шығаруға жатады.
3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.
3.1. Клиенттің құқықтары мен міндеттері:

3.2. Клиент шартқа 6.2-тармақта белгіленген конклюденттік іс-әрекеттер жасау арқылы қосылуға құқылы. осы Офертаның талаптарын қабылдау және шарт жасасу мақсатында осы Оферта.

3.3. Клиент электрондық ақшаны сатып алуға және электрондық әмиян балансын толықтыруға байланысты туындаған банкке қойылатын талап құқықтарын үшінші тұлғаға беруге құқылы емес.

3.4. Клиент осы Офертаның талаптарымен, сондай-ақ осы Офертаның "шартты жасасу, өзгерту және бұзу тәртібі" 6-бабында белгіленген тәртіппен банк енгізетін шартқа өзгерістер мен толықтырулармен уақтылы және толық көлемде танысуға міндетті.

3.5. Клиент өзінің әрекет қабілеттілігінде шектелмейтінін, қорғаншылықта, қамқоршылықта, сондай-ақ патронажда тұрмайтынын, денсаулық жағдайы бойынша өз құқықтарын дербес жүзеге асыра алатынын және қорғай алатынын және міндеттерін орындай алатынын, жасалатын шарттың мән-жайын және оны жасасу мән-жайларын түсінуге кедергі келтіретін аурулардан зардап шекпейтінін растайды.

3.6. Клиент: (i) пайдасына электрондық ақшаны пайдалана отырып төлем жүзеге асырылатын төлемді алушы; (ii) төлемнің мақсатын сәйкестендіретін төлем деректемелері (мысалы, Абоненттік телефон нөмірі, Клиент пен төлемді алушы арасындағы шарттың нөмірі мен күні, қандай деректемелерге байланысты өзге де деректемелер) туралы ақпараттың дұрыстығына жеке жауапты болады ақпарат төлем жасалған сәтте берілуге тиіс); (iii) төлем сомасы; және т. б. Белгіленген ақпарат дұрыс болмаған жағдайда Банк клиенттің төлем алушы алдындағы соңғысының міндеттемелерін тиісінше орындамағаны үшін жауап бермейді.

3.7. Электрондық әмиянға қол жеткізуді қамтамасыз ететін электрондық тасымалдағыш жоғалған және/немесе үшінші тұлғалар электрондық әмиянды заңсыз пайдаланған жағдайда Клиент электрондық пошта мекенжайына тиісті хабарлама жіберу арқылы банкті дереу хабардар етуге міндетті: info@meao.kz

3.8. Клиент Шарттың қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта осы Офертаның талаптарына сәйкес электрондық ақшаны өтеу үшін банкке жүгінуге құқылы.

3.9. Клиент банктен өзінің электрондық әмиянында электрондық ақша иесі жасаған барлық операциялар туралы ақпаратты қамтитын есепті сұратуға құқылы. Осындай есеп клиентке электрондық әмиян интерфейсінде сұрау салу Банкке жіберілген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде үзінді көшірме түрінде ұсынылады. Бұл үзінді Клиенттің жеке кабинетінің интерфейсінде электрондық нұсқада көрсетіледі.

3.10. Банктің құқықтары мен міндеттері:

3.11. Банк Клиент осы Офертада көзделген әрекеттерді жасаған сәттен бастап шарт шеңберінде қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдауға міндетті.

3.12. Банк электрондық ақшаны шығаруды және өтеуді жүзеге асыруға, сондай-ақ осы Офертада айқындалған тәртіппен және шарттарда оларды пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыруға міндетті.

3.13. Банк клиенттің осы Офертада көрсетілген талаптарын олар ұсынылған сәттен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде, мынадай шарттар сақталған жағдайда орындауға міндетті:

а) талаптарды Клиент ақшалай талаптың мөлшеріне тең мөлшерде мәлімдеген; б) талаптарды Клиент шарттың қолданылу мерзімі шегінде мәлімдеген;

б) талаптарды Клиент Банк комиссиясын шегергендегі электрондық әмиянның қалдығына тең мөлшерде мәлімдейді (мұндай комиссия алынған жағдайда).

3.14. Осы Офертаның 3.2.3-тармағында белгіленген шарттардың кез келгені сақталмаған жағдайда, Банк Клиентке осы Офертаның 2.5-тармағына сәйкес мәлімделген талаптарды қанағаттандырудан бас тартуға құқылы.

3.15. Банк электрондық ақша шығаруға және оларды пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыруға байланысты операцияларды жүргізген кезде Банк Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құжаттарын және Қағидаларды басшылыққа алуға міндетті.

3.16. Банк Клиенттен тарифтерге сәйкес электрондық ақшаны шығарғаны, пайдаланғаны және өтегені үшін комиссия алуға құқылы.

3.17. Банк Клиент алдында клиенттің электрондық ақшаны шығаруына, өтеуіне және пайдалануына байланысты міндеттемелерді көтереді, сондай-ақ өзі шығарған электрондық ақшаны олардың теңгедегі номиналды құнына сәйкес өтеу бойынша шартсыз және қайтарылмайтын ақшалай міндеттемені өзіне қабылдайды. Осы тармақтың шарттары электрондық ақшаны рұқсатсыз шығарған жағдайларда қолданылмайды.

3.18. Банкке байланысты емес себептер бойынша төлем алушының пайдасына төлемді жүзеге асыру мүмкін болмаған жағдайда, оның ішінде клиент дұрыс емес ақпарат берген жағдайда Банк клиентке клиенттің электрондық әмиянының Web-интерфейсінің тиісті бөлімінде Жеке кабинетте тиісті ақпаратты орналастыру арқылы хабарлайды.

3.19. Банк осы Офертаға осы Офертаның "шартты жасасу, өзгерту және бұзу тәртібі" 6-бабында белгіленген тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы.

3.20. Банк шартты іске асыру шеңберінде клиенттен Банк алған кез келген ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.

3.21. Банктің клиенттің келесі жағдайларда электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдер жасауына тосқауыл қоюға құқығы бар:

а) клиенттен хабарлама алу;

б) Клиенттің осы Офертада көзделген өз міндеттемелерін орындамауы;

в) клиенттің электрондық ақшаны пайдаланудың белгіленген талаптары мен шарттарын бұза отырып төлемдер жасауы;

г) уәкілетті органдардың Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген негіздер бойынша клиенттің электрондық ақшасына тыйым салуы

3.22. Банктің WEB-сайтында хабарландыру жариялау арқылы пайдаланушыларға/клиенттерге осы факт туралы 3 (үш) жұмыс күні бұрын хабарлай отырып, оларды рұқсатсыз шығарған кезде Банк электрондық ақша шығаруды тоқтатуға құқылы. Бұл ретте барлық шығарылған электрондық ақшаны (рұқсатсыз) көрсетілген мерзім өткеннен кейін Банк өтеуге қабылдамайды.

4. Тараптардың Жауапкершілігі.
4.1. Шарт бойынша өз міндеттемелері орындалмаған және/немесе тиісінше орындалмаған жағдайда Тараптар осы Офертаның талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

4.2. Банк Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер мұндай орындамау және/немесе тиісінше орындамау клиенттің және/немесе есеп айырысуға өзге де қатысушылардың кінәсінен болған болса, жауапты болмайды.

4.3. Егер мұндай тиісінше орындалмау клиенттің электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы Өкімдегі қате деректерді көрсетуіне байланысты болса, Банк шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды.


4.4. Банк клиент электрондық ақшаны пайдалана отырып төлейтін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сапасына, толықтығына, сондай-ақ өзге де тұтыну қасиеттеріне, сондай-ақ төлем шотына төлемді электрондық ақшаны пайдалана отырып, соңғысы жасаған клиент алдындағы төлемді алушының міндеттемелерді орындауына жауапты болмайды..

4.5. Банк Клиенттің осы Офертаның талаптарын және төлемдерді жүзеге асыруға қатысты ережелерді сақтамағаны үшін жауап бермейді.

4.6. Клиент ұсынған ақпарат дұрыс болмаған жағдайда, Банк клиенттің төлем алушы алдындағы соңғысының міндеттемелерін тиісінше орындамағаны үшін жауап бермейді.

4.7. Клиент осы Офертаның шарттарымен және/немесе осы Офертаның "шартты жасасу, өзгерту және бұзу тәртібі" 6-бабында көзделген тәртіппен банк Шартқа енгізген өзгерістермен және толықтырулармен таныспауына және/немесе уақтылы таныспауына байланысты клиентте туындаған кез келген залал үшін Банк жауапты болмайды.


4.8. Банк осы Офертаның талаптарын сақтауды ескере отырып, электрондық ақшаны рұқсатсыз шығарғаны үшін пайдаланушы/Клиент алдында жауапты болмайды.
5. Қосымша шарттар.
5.1. Шартты орындау шеңберіндегі Тараптардың өзара қарым-қатынасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, Банктің ішкі құжаттарымен, шартпен, сондай-ақ оған толықтырулар мен өзгерістермен реттеледі.

5.2. Банк не олардың арасында жасалған шартқа сәйкес банк уәкілеттік берген өзге тұлға электрондық ақшаны пайдалану бойынша клиенттердің/электрондық ақша иелерінің өтініштерін қарауға қабылдайды және қарау қорытындылары бойынша түсініктемелер береді

5.3. Тараптар мен жүйенің өзге де қатысушылары арасында туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жүргізу жолымен шешіледі. Уағдаластыққа қол жеткізілмеген жағдайда, электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдер жасау кезінде туындайтын дауларды шешу тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот органдары жүзеге асырады.

5.4. Банк клиентке Банктің WEB - сайтында орналастыру арқылы барлық қажетті жария ақпаратты береді, сондай-ақ электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерге байланысты мәселелер мен талаптарды қарайды.

5.5. Осы Оферта талаптарында шарт жасасу арқылы Клиент Банктің өзінің дербес деректерін өңдеуге, атап айтқанда, мынадай іс-әрекеттер жасауға: жинауға, жүйелеуге, жинақтауға, сақтауға, нақтылауға (жаңартуға, өзгертуге), пайдалануға, таратуға (оның ішінде беруге), иесіздендіруге, бұғаттауға, жоюға, Банкпен шарттар жасасу, жасалған шарттарды орындау, сондай-ақ Қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі нормативтік актілердің талаптарын орындау мақсатында жасалған шарттарды орындау. Бұл әрекеттер автоматтандыру құралдарын қолдана отырып жасалуы мүмкін.

5.6. Клиент сондай-ақ осы тармақта көзделген іс-әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында оның дербес деректерін және электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалған операциялар туралы деректерді Банк пен осындай үшінші тұлғалар арасында тиісінше жасалған шарт болған кезде үшінші тұлғаларға беруге өзінің келісімін береді.

5.7. Банк Клиенттің дербес деректерін өңдеу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын толық көлемде сақтауға міндеттенеді.

5.8. Осы Офертаның талаптарымен шарт жасасу арқылы Клиент Банкке дауыстық шақырулар жасау құқығын береді, сондай - ақ олардың арасында жасалған шартқа сәйкес банктен, сондай-ақ банк уәкілеттік берген өзге де тұлғалардан электрондық әмиянды тіркеу кезінде клиент көрсеткен абоненттік нөмірге SMS-хабарламалар алуға келісім береді:

  • а) электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдер жасау кезінде қауіпсіздік деңгейін арттыру;
  • б) электрондық ақшаны пайдалана отырып төлем жасауды растау туралы ақпараттық сұрау салулар жіберу;
  • в) клиентке электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалған төлемнің мәртебесі туралы ақпаратты жіберу;
  • г) пайдасына электрондық ақшаны пайдалана отырып төлем жасалған төлемді алушының тапсырмасы бойынша клиентке қосымша ақпарат жіберу;
  • д) клиентке ҚР заңнамасына сәйкес банктік операцияларды жүзеге асыруға берілген лицензия шегінде банк көрсететін басқа да қызметтер, оның ішінде банктің өткізетін акциялары, жаңа өнімдерді енгізу және т. б. туралы ақпарат жолдауға құқылы.

5.9. Клиент осы Оферта талаптарымен шарт жасасу арқылы осы Оферта талаптарымен танысқанын растайды.

5.10. Осы Офертаның ажырамас бөлігі ережелер болып табылады. Ережелердің өзекті редакциясы оператордың web-сайтында орналастырылған.
6. Шартты жасасу, өзгерту және бұзу тәртібі.
6.1. Клиенттің осы Офертаның 6.2-тармағында көзделген іс-әрекеттерді жасауы Клиенттің осы Офертаның барлық талаптарын қоспағанда, толық және сөзсіз қабылдауы және Клиент пен Банк арасында осы Офертаның талаптарында шарт жасасуы болып есептеледі.

6.2. Шарт Клиент осы Офертаның 2.1-тармағында көрсетілген әрекеттерді жасаған сәттен бастап осы Офертаның (осы Офертаның 6.1-тармағы) талаптарымен жасалған болып есептеледі. Ақша қаражатын салу фактісін растау клиент ақша қаражатын енгізу сәтінде алатын төлем құжаты болып табылады.

6.3. Шарт Клиент осы Офертаның 6.2-тармағында сипатталған әрекеттерді жасаған күннен бастап күшіне енеді және Клиент соңғы төлемді жасаған күннен бастап 11 ай ішінде электрондық әмиян арқылы әрекет етеді.

6.4. Клиент Банктің кез келген сәтте Клиентті қосымша жазбаша хабардар етпей, біржақты тәртіппен Шартқа және оған қосымшаларға, оның ішінде электрондық әмиян балансын толықтыру тәртібі мен шарттарына, сондай-ақ операцияларды жүзеге асыру тәртібіне, операциялардың сомалары мен түрлеріне шектеулер енгізуге құқылы екендігімен келіседі. Көрсетілген өзгерістер немесе шартқа толықтырулар көрсетілген өзгерістердің жаңа редакциясы Банктің WEB-сайтында жарияланған күннен кейін 10 (он) жұмыс күнінен кейін күшіне енеді.

6.5. Егер Шарттың бір немесе бірнеше ережелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына өзгерістер енгізілуіне байланысты жарамсыз болып табылса немесе болып қалса, онда бұл Шарттың қалған ережелерінің қолданылуын тоқтата тұруға негіз болып табылмайды. Жарамсыз ережелер мағынасы жағынан ауыстырылатындарға жақын, құқықтық тұрғыдан рұқсат етілген ережелермен ауыстырылуы тиіс.

6.6. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін шарт автоматты түрде бұзылған болып есептеледі

7. Эмитент банкінің атауы, орналасқан жері:
7.1. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 40-үй;
МЕКЕН-ЖАЙЫ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС
САЙТ КАРТАСЫ
Логотип PayBox.money
© 2023 Freedom Pay
Алматы қаласы, БЦ Кайсар Плаза, Желтоксан 115, 2 қабат
Жұмыс уақыты: 10:00 - 19:00
ApplePay для PayBox.money
Профиль PayBox на GitHub
Линкидин PayBox
Ютуб PayBox
Ұйым PCI DSS стандартының талаптарына сәйкес келеді