Мы используем cookie-файлы
Хорошо
 

Жеке шотыңызға кіріңіз

ASIAPAY жүйесіне қосылу шарты

Мәні

ASIAPAY жүйесінің операторы саудагерге төлем қызметін, сондай – ақ www.freedompay.money сайтында орналастырылған ASIAPAY жүйесіне қосылу шартының талаптарында айқындалған талаптарды сақтай отырып, жүйе арқылы Саудагер сататын тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін карта ұстаушылардан саудагердің пайдасына төлемдерді қабылдау сервистерін ұсыну шеңберінде ақпараттық-технологиялық қолдау көрсетеді. Саудагер өз кезегінде ASIAPAY жүйесінің операторына шартта және ASIAPAY жүйесінің операторының сайтында көрсетілген мөлшерде, мерзімде және шарттарда сыйақы төлеуге міндеттенеді.

ASIAPAY жүйесінің операторы саудагердің тапсырмасы бойынша www.freedompay.money сайтында орналастырылған ASIAPAY жүйесіне қосылу шартының талаптарында айқындалған талаптарды сақтай отырып, жүйе арқылы аударым Алушылардың пайдасына Саудагер бастамашылық еткен төлемдер шеңберінде есеп айырысуға қатысушыларды ақпараттық және технологиялық қамтамасыз етуді, оның ішінде ақпаратты жинау, өңдеу және беру бойынша жүзеге асыруға міндеттенеді. Саудагер өз кезегінде ASIAPAY жүйесінің операторына шартта және ASIAPAY жүйесінің операторының сайтында көрсетілген мөлшерде, мерзімде және шарттарда сыйақы төлеуге міндеттенеді.
Жалпы шарттар

1. Қызметтерді ұсыну шеңбері келесідей анықталады:
 • Қосылу шартының ерекшеліктері
 • Терминдер және олардың мағынасы
2. ASIAPAY жүйесіне қосылу шартының келесі ерекшеліктері бар:
 • Шарттың талаптарын ASIAPAY жүйесінің операторы стандартты нысанда айқындайды және осы Шартқа тұтастай алғанда, алып қоюсыз және шектеулерсіз қосылу жолымен саудагердің қабылдауына жатады.
 • Шартта жалпы және арнайы шарттар бар.
 • Жалпы шарттар реттеуші заңнамаға қарамастан айқындалады және қолданылады.
 • Реттеуші заңнамаға байланысты жалпы шарттарды толықтыру үшін арнайы шарттар айқындалған.
 • Жалпы шарттар мен Арнайы шарттар арасында қайшылықтар болған жағдайда, арнайы шарттар басым күшке ие болады.
 • Шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын құжаттарға саудагердің сауалнамасы, сондай-ақ арнайы шарттарда көрсетілген және оларды аударудың кері реттілігіне сәйкес басым күші бар өзге де құжаттар жатады.
 • ASIAPAY жүйесінің операторы Шарттың талаптарына: сервистердің сапасы мен қолжетімділігін арттыруға; ASIAPAY жүйесінің тиімділігі мен сенімділігін қамтамасыз етуге; реттеуші заңнаманы, төлем әдістерінің ережелері мен талаптарын және оларға өзгерістерді сақтауға бағытталған өзгерістерді біржақты тәртіппен енгізуге құқылы
 • Егер арнайы шарттарда өзгеше белгіленбесе, шарт талаптарына өзгерістер Шарттың жаңартылған нұсқасы www.freedompay.money сайтында немесе саудагердің жеке кабинетінде қол жетімді төлем және комиссиялық сыйақы тәсілдері бөлігінде Шарттың жаңартылған нұсқасы жарияланған сәттен бастап күшіне енеді
3. Көрсетілген терминдердің келесі мағынасы бар:
 • ASIAPAY жүйесінің операторы-реттеуші заңнамаға сәйкес ASIAPAY жүйесінің жұмыс істеуін, пайдаланылуын және оған қосылуын қамтамасыз ететін заңды тұлға.
 • ASIAPAY жүйесі-аппараттық-бағдарламалық кешен, сондай-ақ қызметтерді ұсыну үшін ASIAPAY жүйесінің операторы пайдаланатын онымен байланысты құралдар мен ресурстар.
 • Сервис - үшінші тұлғалардың қатысуынсыз төлеушілерден қабылданған төлемдер бойынша бенефициардың пайдасына соңғы ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде бенефициар (Саудагер) - дара кәсіпкер, заңды тұлға және төлем қызметтерін жеткізуші (банк) арасындағы ақпараттық және технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін қызметтер.
 • Төлем нұсқауы-тапсырысты орындау есебіне төлемді қабылдау немесе төлеу жөніндегі операцияны жүргізуге сұрау салу.
 • Төлемді қабылдау - жіберушіден саудагердің пайдасына ақша аудару.
 • Төлем-саудагерден Алушының пайдасына ақша аудару.
 • Операция-төлемді қабылдау немесе төлеу операциясы. Тапсырыс-саудагер жеткізетін ТЖҚ.
 • Еңбек-саудагердің инфрақұрылымында ұсынылатын тауар және/немесе жұмыс және / немесе қызмет.
 • Саудагер-қызметті заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын заңды тұлға немесе жеке тұлға (дара кәсіпкер), реттеуші заңнамаға сәйкес тапсырысты ресімдеуді және орындауды қамтамасыз етеді.
 • Жөнелтуші-төлемдерді қабылдау сервисін пайдалана отырып Тапсырысты ресімдеген жеке немесе заңды тұлға.
 • Алушы-төлем сервисін пайдалана отырып Тапсырысты ресімдеген жеке немесе заңды тұлға.
 • Құралдар мен ресурстар – ұйымдастырушылық, ақпараттық, технологиялық, материалдық, зияткерлік, еңбек, қаржылық, құқықтық және өзге де құралдар мен ресурстарды қоса алғанда (бірақ олармен шектелмей): Интернет желісіндегі сайт, үй-жай мен жабдық, ақпараттық жүйе, персонал, ақша қаражаты, тіркеу, лицензиялар, шарттық қатынастар, ережелер мен стандарттар және басқалары.
 • Саудагердің инфрақұрылымы-Саудагер пайдалануды қамтамасыз ететін құралдар мен ресурстар.
 • Есеп айырысуға қатысушылар-жөнелтуші, алушы, Саудагер, Банк, ASIAPAY жүйесінің операторы, есеп айырысудың өзге де қатысушылары (қажет болған жағдайда).
 • Төлем әдісі – ASIAPAY жүйесінің операторымен және шарт бойынша қатынастарда төлем әдісін ұсынатын заңды тұлғаны (банкті немесе өзге ұйымды) қоса алғанда, есеп айырысуға қатысушылар арасында операцияларды жүргізудің авторизациясын және тиісті тәсілін қамтамасыз ететін белгілі бір сауда маркасы бар қаражат пен ресурстардың жиынтығы.
 • Банк – интернет – эквайринг шарты талаптарында төлем карталарын (олардың деректемелерін) пайдалана отырып, карта ұстаушылардың тауарлар/жұмыстар/көрсетілетін қызметтерді сатып алу операцияларын жүзеге асыру кезінде саудагерлерге ақшалай қаражатты қабылдауды және төлеуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі.
 • Шарт-www.freedompay.money сайтында орналастырылған ASIAPAY жүйесіне қосылу шарты, оның ішінде шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын жалпы шарттар, арнайы шарттар мен құжаттар.
 • Жеке кабинет-саудагерге қызметтер бойынша операциялар, сондай-ақ ASIAPAY жүйесінің өзге де функционалдық мүмкіндіктерін пайдалану туралы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ететін ASIAPAY жүйесіндегі саудагердің мамандандырылған бөлімі.
 • Реттеуші заңнама-шарт бойынша Тараптардың қатынастарын реттеу мақсатында арнайы шарттарға сәйкес айқындалған елдің заңнамасы.
 • Тарап-шарттар контекстіне сәйкес ASIAPAY жүйесінің операторы немесе саудагер.
 • Тараптар - ASIAPAY жүйесінің операторы және Саудагер.
 • Халықаралық төлем әдісі, МПМ - "Visa", "Master Card"сауда маркасымен операциялар жүргізу тәсілі ретінде карталарды авторизациялауды және қабылдауды қамтамасыз ететін төлем әдісі. Шарт бойынша МПМ ретінде өзге де халықаралық және ұлттық төлем әдістері, оның ішінде олармен шектелмей, "Union Pay", "American Express", "Diners Club", "JCB"көрсетілуі мүмкін.
 • Қолданылатын талаптар-реттеуші заңнама, қолданылатын төлем әдістерінің ережелері мен стандарттары, ASIAPAY жүйесі операторының ЖҰӨ, шартты қоса алғанда, қабылданған шарттық міндеттемелер.
 • ЖҰӨ - ішкі нормативтік құжаттар.
 • Операциялар тізілімі-есепті кезеңдегі операциялардың сомалары мен өзге де деректерін көрсете отырып, ASIAPAY жүйесі операторының автоматты түрде қалыптастырылатын есебі.
 • Карта, төлем карточкасы-мұндай төлем карточкасын ұстаушыға төлемдерді, аударымдарды жүзеге асыруға, банкоматтардан қолма-қол ақша алуға, сондай-ақ төлем карточкасының Эмитент-Банкі айқындаған және оның шарттарында басқа да операцияларды жүргізуге мүмкіндік беретін ақпаратты қамтитын банк шотын басқаруға қол жеткізу құралы.
 • POS-терминал-төлем карточкасын пайдалана отырып, төлем қабылдау жүргізілетін электрондық-механикалық құрылғы.
 • Өзге терминдер-мағынасы Арнайы шарттарда, сондай-ақ шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де құжаттарда айқындалған терминдер.
4. Сервистерді ұсыну тәртібі мыналармен айқындалады:
Саудагерді ASIAPAY жүйесіне қосу
Есептеулер жүргізу
Саудагерді ASIAPAY жүйесінен ажырату
5. Саудагерді ASIAPAY жүйесіне қосу тәртібі келесі шартты кезеңдерден тұрады:
 • Өтінімді тіркеу
 • Жеке кабинетке кіру
 • Сауалнаманы толтыру
 • Құжаттар пакетін жинау
 • Тексеру
 • Шартқа қосылу
 • Интеграция
 • Операцияларды өңдеу параметрлерін теңшеу
 • Тестілеу
 • "Жауынгерлік режимді" белсендіру
6. Өтінімді тіркеу
 • Саудагер ASIAPAY жүйесіне қосылуды www.freedompay.money сайтында қосылуға өтініш берудің тиісті функционалдығын қолдана отырып бастайды.
 • ASIAPAY жүйесі саудагердің қосылуға өтінімін автоматты түрде тіркейді және өтініш берген кезде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына растау жібереді.
7. Жеке кабинетке кіру
 • Саудагердің қосылуға өтінімін тіркеу туралы растау ASIAPAY жүйесіндегі саудагердің жеке кабинетіне кіруге рұқсат беру үшін нұсқаулықты, идентификаторды (логинді) және парольді қамтиды.
 • Осы нұсқаулыққа сүйене отырып, Саудагер Жеке кабинетте авторизацияланады және сауалнаманы толтыруға көшеді."
8. Сауалнаманы толтыру
 • Саудагер Жеке кабинетте сауалнаманы реттеуші заңнамаға және шарт талаптарына сәйкес деректерді көрсету арқылы толтырады.
 • Сауалнаманы толтыруға жәрдемдесу үшін Саудагер ASIAPAY жүйесін қолдау қызметіне өтінімді тіркеу туралы алынған растамада немесе www.freedompay.money сайтында көрсетілген контактілер бойынша жүгіне алады.
 • Сауалнаманы толтыруға жәрдемдесу үшін ASIAPAY жүйесінің операторы қосылуға өтінімде көрсетілген контактілер бойынша саудагермен дербес байланыса алады.
9. Құжаттар пакетін жинау
 • Саудагер ASIAPAY жүйесінің операторына Жеке кабинетте көрсетілген шарттарға сәйкес сауалнаманы толтыруға байланысты талап етілетін құжаттар пакетін ұсынады.
 • Құжаттар топтамасын бастапқы ұсынуды Саудагер Жеке кабинетте құжаттардың суреттерін немесе түпнұсқаларының көшірмелерін жүктеу жолымен жүзеге асырады
10. Тексеру
 • ASIAPAY жүйесінің операторы сауалнаманың және құжаттар пакетінің қолданыстағы талаптарға толықтығы мен сәйкестігін тексереді.
 • Қажет болған жағдайда, қолданыстағы талаптарға сәйкес ASIAPAY жүйесінің операторы саудагерден тексеру үшін жетіспейтін немесе қосымша құжаттарды сұрайды.
 • ASIAPAY жүйесінің операторы саудагерге тексеру нәтижесі туралы хабарлайды.
11. Шартқа қосылу
 • Тексерудің оң нәтижесі болған жағдайда Саудагер шартқа қосылады.
 • Егер арнайы шарттарда өзгеше тікелей айқындалмаса, саудагердің ASIAPAY жүйесінің операторына қолданылатын талаптарға сәйкес куәландырылған сауалнаманы, құжаттар топтамасын және шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де талап етілетін құжаттарды ұсынуы шарттарды қабылдауды және Шартқа қосылуды білдіреді.
 • Шарт ASIAPAY жүйесінің операторы саудагердің қолданыстағы талаптарға сәйкес куәландырылған және тексерудің оң нәтижесіне толық сәйкес келетін шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын сауалнаманы, құжаттар топтамасын және өзге де талап етілетін құжаттарды ұсыну фактісін тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.
12. Интеграция
 • ASIAPAY жүйесінің операторы саудагерге ASIAPAY жүйесімен интеграциялау жөніндегі құжаттаманы ұсынады және қажет болған жағдайда саудагерге ASIAPAY жүйесімен интеграциялауды жүзеге асыруға жәрдемдеседі.
 • Саудагер алынған құжаттамаға сәйкес ASIAPAY жүйесімен интеграцияны жүзеге асырады.
13. Операцияларды өңдеу параметрлерін теңшеу
 • ASIAPAY жүйесінің операторы шарт талаптарына және қолданылатын талаптарға сәйкес ASIAPAY жүйесінде саудагердің операцияларын өңдеу параметрлерін реттейді.
 • ASIAPAY жүйесінің операторы саудагерге қызметтер шеңберінде ASIAPAY жүйесінің операторы ұсынуға тиіс жабдықты (оның ішінде POS-терминалдарды) береді.
14. Тестілеу
 • Бастапқыда ASIAPAY жүйесінің операторы саудагерге операцияларды жүргізудің сынақ режимін орнатады.
 • Саудагер ASIAPAY жүйесі арқылы сынақ режимінде операцияларды жүргізеді, ASIAPAY жүйесінің операторына анықталған қателер туралы хабарлайды және Саудагер жағында пайда болатын қателерді жояды.
 • ASIAPAY жүйесінің операторы анықталған қателерді жояды және саудагерге Саудагер жағында пайда болатын қателер туралы хабарлайды.
Жауынгерлік режимді" белсендіру
 • Операцияларды өңдеу параметрлерін реттегеннен кейін ASIAPAY жүйесінің операторы саудагердің ASIAPAY жүйесінде операцияларды жүргізудің "жауынгерлік режиміне" өту мүмкіндігін іске қосады.
 • 16. Есептеулер жүргізу
 • ASIAPAY жүйесінің операторы ASIAPAY жүйесі арқылы Шарттың арнайы талаптарында көрсетілген ASIAPAY жүйесі операторының транзиттік шотына түскен саудагердің пайдасына қабылданған төлемдер бойынша ақша қаражатын жинауды жүзеге асырады.
 • ASIAPAY жүйесінің операторы қабылданған төлемдер бойынша ақшалай қаражатты толтырылған және қол қойылған саудагердің сауалнамасында көрсетілген саудагердің есеп айырысу шотына сыйақыны шегергенде, сондай-ақ Шартта көрсетілген мерзімдер мен шарттарда аударады.
 • Төлем операциялары Саудагер жүйеде саудагердің балансы есебінен жүзеге асырылады, оны Саудагер келісімшартта көрсетілген ASIAPAY жүйесі операторының транзиттік шотына ақша аудару арқылы толықтырады. Саудагердің балансын жүйеде толықтыру саудагердің ақшалай қаражаты ASIAPAY жүйесі операторының транзиттік шотына түскен сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
 • ASIAPAY жүйесінің операторы карта ұстаушыға карта ұстаушының операция жасағанын және asiapay жүйесі операторының комиссия картасын ұстаушыдан есептен шығарғанын растайтын электрондық құжатты береді.
 • Төлемдерді қабылдағаны және төлемдерді жүзеге асырғаны үшін ASIAPAY жүйесі операторының сыйақысы қабылданған төлемдер сомасынан және мөлшері Шарттың арнайы талаптары бөлімінде көрсетілген тиісінше төлемдер сомасынан белгілі бір пайыздық мөлшерлемені құрайды және жүйе автоматты түрде қалыптастыратын Тізілімдер негізінде есептеледі.
 • ASIAPAY жүйесінің операторы ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейін Тізілімдер негізінде көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың) актісін электрондық түрде қалыптастырады және саудагердің электрондық мекенжайына жібереді."
 • Саудагер көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың) актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тізілімдерде көрсетілген деректерді салыстырып тексеруді жүзеге асыруға міндетті. Қарсылықтар болмаған кезде ASIAPAY жүйесінің операторы осы тармақта көрсетілген мерзімде көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) актісінің 2 (екі) данасына және көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) актісінде көрсетілген сыйақы сомасына шот-фактураға қол қояды және саудагерге жібереді.
 • Саудагер ASIAPAY жүйесінің операторынан алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тараптар қол қойған көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) актісінің бір данасына қол қояды және ASIAPAY жүйесінің операторына жібереді. Екінші данасы саудагерде қалады.
 • Тізілімдерде келтірілген деректермен келіспеген жағдайда Саудагер 5 (бес) жұмыс күні ішінде ASIAPAY жүйесінің операторына салыстырып тексеруді жүзеге асыру үшін дәлелді негіздеме мен растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
 • Саудагердің дәлелді негіздемесі келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ASIAPAY жүйесінің операторы Саудагер анықтаған сәйкессіздіктерді салыстыруды жүзеге асыруға міндетті. Егер салыстырып тексеру кезінде сәйкессіздіктер расталса, ASIAPAY жүйесінің операторы Шарттың осы тармағында белгіленген мерзім ішінде түзетілген деректер негізінде көрсетілген қызметтер актісін қалыптастырады. Бұдан әрі Тараптар Шарттың 16-тармағының 7 және 8-бөлігі негізінде әрекет етеді.
 • Егер Саудагер 10 (он) жұмыс күні ішінде ASIAPAY жүйесінің операторы атына өз тарапынан қол қойылған көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) актісін немесе шарттың 16-тармағының 9-бөлігінде көзделген дәлелді негіздемені ұсынбаған жағдайда. Көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) актісі Саудагер қабылдаған, ал қызметтер ASIAPAY жүйесінің операторы тиісінше көрсеткен болып есептеледі
17. Саудагерді ASIAPAY жүйесінен ажырату тәртібі келесі шартты кезеңдерден тұрады:
 • Шартты бұзу туралы хабарлама
 • Операцияларды бұғаттау
 • Жабдықты қайтару
 • Өзара есеп айырысуларды жүргізу
 • Жеке кабинетке кіруді жабу
 • Құжаттарды сақтау
18. Шартты бұзу туралы хабарлама
 • ASIAPAY жүйесінен ажыратуға бастамашы болған Тарап екінші Тарапқа шарттың талаптарына сәйкес шартты бұзу туралы хабарламаны осындай бұзудың күні мен негіздерін (бар болса) көрсете отырып жібереді.
 • Бұзу мерзімі шарттың талаптарына сәйкес белгіленеді.
19. Операцияларды бұғаттау
 • ASIAPAY жүйесінен ажыратуға бастамашы болған тарап шартты бұзу туралы хабарлама жіберілген күннен бастап ASIAPAY жүйесі арқылы операцияларды жүргізуге тыйым салады.
 • Шартты бұзу туралы хабарлама алған Тарап, егер арнайы шарттарда өзгеше белгіленбесе, мұндай хабарламаны алған күннен бастап ASIAPAY жүйесі арқылы операциялардың жүргізілуіне тосқауыл қояды.
20. Жабдықты қайтару
 • Саудагер қызметтер шеңберінде ASIAPAY жүйесінің операторы ұсынған жабдықты (соның ішінде POS-терминалдарды) қайтарады.
21. Өзара есеп айырысуларды жүргізу
 • ASIAPAY жүйесі арқылы операцияларды жүргізуді бұғаттағаннан кейін тараптар Шартта белгіленген мерзімде және талаптарда салыстырып тексеруді және кейіннен өзара есеп айырысуды жүргізеді.
 • Саудагер қызметтер шеңберінде ASIAPAY жүйесінің операторы ұсынған жабдықты (соның ішінде POS-терминалдарды) қайтарады.
22. Жеке кабинетке кіруді жабу
Тараптар өзара есеп айырысуларды аяқтаған және ол бойынша қабылданған міндеттемелерді орындаған жағдайда шарт бұзылды деп есептеледі.
 • Шартты бұзғаннан кейін ASIAPAY жүйесінің операторы саудагердің ASIAPAY жүйесіндегі жеке кабинетке кіруіне тыйым салады.
23. Деректер мен құжаттарды сақтау
 • Шартты бұзғаннан кейін ASIAPAY жүйесінің операторы саудагердің деректері мен құжаттарын арнайы шарттарға және өзге де қолданылатын талаптарға сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақтайды."
24. Сервистерді ұсынуға қойылатын талаптар мыналармен айқындалады:
 • Chargeback, карта иесіне ақшаны қайтару
 • Тараптардың Жауапкершілігі
 • Құпиялылық
 • Дауларды реттеу
 • ASIAPAY жүйесін пайдалану үшін саудагерге қойылатын талаптар
25. Тараптардың құқықтары мен міндеттемелері мыналармен айқындалады:
 • Саудагердің Құқықтары
 • Саудагердің Міндеттемелері
 • ASIAPAY Жүйесі Операторының Құқықтары
 • ASIAPAY Жүйесі Операторының Міндеттемелері
26. Саудагердің Құқықтары:
 • ASIAPAY жүйесінің функционалдығын ASIAPAY жүйесінің операторы жеке кабинетке кіруді ұсынғаннан кейін пайдалану;
 • ASIAPAY жүйесін пайдалануға байланысты ASIAPAY жүйесінің операторынан техникалық және ақпараттық қолдау алу;
 • ASIAPAY жүйесінің операторымен, оның ішінде ASIAPAY жүйесінің операторының логотипін, тауар белгісін, фирмалық атауын немесе өзге де дараландыру құралдарын қоса алғанда, қолданыстағы талаптарға сәйкес, Тараптардың алдын ала келісу шартымен сауда-саттық инфрақұрылымында ынтымақтастық туралы ақпаратты орналастыруға;
 • Қолданыстағы талаптарға сәйкес ASIAPAY жүйесімен өзара әрекеттесуді тоқтату;
 • ASIAPAY операторы қолданыстағы талаптарды бұзған жағдайда шағым беру және нақты залалды өтеуді талап ету;
 • Жауапты сақтау шарттарына және шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де құжаттарға сәйкес қызметтер шеңберінде ASIAPAY жүйесінің операторы ұсынған жабдықты (оның ішінде POS-терминалдарды) пайдалану.
27. Саудагердің Міндеттемелері:
 • Шарт талаптары мен қолданылатын талаптарға сәйкес ASIAPAY жүйесін пайдалану;
 • ASIAPAY операторына ASIAPAY жүйесін пайдалануға байланысты қажетті сенімді деректер мен ақпаратты, соның ішінде ASIAPAY жүйесіне қосылуды және ажыратуды қамтамасыз ету;
 • Жеке кабинетке кіру идентификаторының (логинінің) және құпия сөзінің құпиялылығын қамтамасыз ету және оған жауап беру;
 • ASIAPAY жүйесінің операторына саудагердің жеке кабинетінде рұқсат идентификаторы мен паролін және функционалын рұқсатсыз пайдалану туралы дереу хабарлау;
 • ASIAPAY жүйесімен өзара әрекеттесу кезінде қолданылатын инфрақұрылымның қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оған жауап беру;
 • Қолданыстағы талаптарға сәйкес тергеу жүргізу кезінде көмек көрсету және қажетті ақпарат беру;
 • ASIAPAY жүйесін қолданылатын талаптарға сәйкес заңсыз қызметте пайдаланбау, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, ASIAPAY жүйесінің операторы ұсынатын қызметтерге қатысты басқа адамдарды адастыратын және ASIAPAY жүйесінің операторының іскерлік беделіне тікелей немесе жанама нұқсан келтіруге қабілетті іс-әрекеттер жасамау;
 • ASIAPAY жүйесіндегі операциялардан түсетін кірістерді дербес есепке алу және өз юрисдикциясындағы елдің заңнамасына сәйкес салықтарды төлеу;
 • ASIAPAY жүйесінде қолма-қол ақшаның теріс балансына жол бермеу;
 • ASIAPAY жүйесінде жүргізілген жойылған және / немесе даулы операциялар үшін толық жауап беру;
 • ASIAPAY жүйесі операторының талабы бойынша саудагердің қолданылатын талаптарды бұзуы нәтижесінде, оның ішінде шартты бұзған күннен бастап күнтізбелік 180 (жүз сексен) күн ішінде төлем әдісімен салынған айыппұл санкциялары бойынша келтірілген расталған нақты залалды өтеуге;
 • ASIAPAY жүйесінің операторының шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзуымен тікелей байланысты емес кез келген талаптарды өз бетінше шешу;
 • ASIAPAY жүйесінің операторы ұсынған операцияларды жүргізу шарттары туралы ақпаратты орналастыру;
 • Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін ASIAPAY жүйесі операторының жазбаша келісімінсіз шарт бойынша тарап болып табылмайтын үшінші тұлғаға бермеуге;
 • Шарт бойынша міндеттемелерді толық және уақтылы орындау үшін елеулі маңызы бар барлық өзгерістер туралы жазбаша түрде уақтылы хабардар ету;
 • Жауапты сақтау шарттарына және шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де құжаттарға сәйкес қызметтер шеңберінде ASIAPAY жүйесінің операторы ұсынатын жабдықты (оның ішінде POS-терминалдарды) қабылдау, сақтау және қайтару.
28. ASIAPAY Жүйесі Операторының Құқықтары
 • Қызметтерді ұсыну үшін Саудагер ұсынған мәліметтер мен ақпаратты пайдаланыңыз;
 • Логотипті, тауар белгісін, фирмалық атауды немесе саудагерді дараландырудың өзге де құралдарын қоса алғанда, саудагермен ынтымақтастық туралы ақпаратты Тараптардың алдын ала келісу шартымен қолданылатын талаптарға сәйкес ASIAPAY жүйесінің операторы пайдаланатын құралдар мен ресурстарға орналастыруға;
 • Қолданылатын талаптарға сәйкес ASIAPAY жүйесінің Шарт талаптарын, жұмыс істеу тәртібі мен шарттарын, сондай-ақ функционалдық мүмкіндіктерін айқындау және оларға өзгерістер енгізу;
 • Саудагердің Жеке кабинетінің функционалдығын өзгерту, кеңейту немесе шектеу, сондай-ақ саудагердің қолданыстағы талаптарға сәйкес жеке кабинетке кіруіне тыйым салу;
 • ASIAPAY жүйесінің жұмыс істеуін және/немесе ақаулар, қателер мен ақаулар анықталған не Саудагер қолданылатын талаптарды бұзған жағдайда, сондай-ақ рұқсатсыз кірудің алдын алу немесе болдырмау және күдікті немесе алаяқтық операцияларды жүргізу мақсатында сервистерді ұсынуды тоқтата тұру;
 • Саудагерден деректер мен ақпаратты сұрату, сондай-ақ сервистерді ұсынуға байланысты қажетті өзге де шараларды қабылдау;
 • Саудагер қолданыстағы талаптарды бұзған жағдайда талап қою және нақты зиянды өтеуді талап ету;
 • Шартта көзделген комиссиялық сыйақыны алу;
 • Шарт бойынша саудагердің орындалмаған міндеттемелерінің сомаларын ASIAPAY жүйесінің балансынан акцептісіз тәртіппен есептен шығару;
 • Мерчанттың жауапты сақтау шарттарына және шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де құжаттарға сәйкес сервистер шеңберінде ASIAPAY жүйесінің операторы ұсынған жабдықты (оның ішінде POS-терминалдарды) сақтауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтауын тексеру.
29. ASIAPAY Жүйесі Операторының Міндеттемелері
 • Қолданыстағы талаптарға сәйкес көзделген ASIAPAY жүйесінің жұмысын тоқтата тұру жағдайларын қоспағанда, ASIAPAY жүйесінің тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
 • ASIAPAY жүйесінің жұмысын қалпына келтіру бойынша қажетті шараларды дереу қабылдау және саудагерге ASIAPAY жүйесінің жұмыс істеуін тоқтата тұрудың себептері мен мерзімдері туралы хабарлау;
 • Операцияларды жүргізу кезінде қауіпсіздіктің тиісті жағдайларын, оның ішінде құпиялылықты және қолданылатын талаптарға сәйкес дербес деректерді қорғауды қамтамасыз ету;
 • Сервистерді ұсынуға байланысты ақпараттық және техникалық қолдауды қамтамасыз ету;
 • Саудагердің талабы бойынша ASIAPAY жүйесінің операторының қолданылатын талаптарды бұзуы нәтижесінде келтірілген расталған нақты залалды өтеу;
 • Жауапты сақтау шарттарына және шарттың құрамдас бөліктерін құрайтын өзге де құжаттарға сәйкес сервистер шеңберінде ASIAPAY жүйесінің операторы беруге жататын жабдықты (оның ішінде POS-терминалдарды) саудагерге беру.
30. Chargeback, карта иесіне ақшаны қайтару
 • ASIAPAY жүйесінің операторы/chargeback Банкі алған жағдайда, ASIAPAY жүйесінің операторы саудагерге тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді жеткізу жөніндегі міндеттемелердің орындалғанын растайтын құжаттарды ұсыну туралы жазбаша талаппен (қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде) жүгінеді.
 • Саудагер ASIAPAY жүйесінің операторына Шарттың талаптарына сәйкес ASIAPAY жүйесінің операторы талап еткен құжаттарды Шарттың арнайы талаптарында көрсетілген мерзімде ұсынуы тиіс.
 • Саудагерден Шарттың талаптарына сәйкес ASIAPAY/Банк жүйесінің операторына ұсыну үшін қажетті құжаттар болмаған кезде не оларды шарттың 30-тармағының 1,2-бөлігінде көрсетілген мерзімде ұсынбаған жағдайда не егер Саудагер өзінің міндеттемелерін карталарды ұстаушының алдында саудагердің орындамау немесе тиісінше орындамау фактісіне сәйкес болған жағдайда, не Саудагер өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, егер транзакцияны MPS / Банк сөзсіз алаяқтық деп тапса, ASIAPAY жүйесінің операторы өз қаражаты есебінен карта ұстаушысына қайтарылатын транзакция сомасын қайтарады, кейіннен бұл соманы саудагердің шотына аударуға жататын ақша есебінен ұстайды. Саудагер осымен ASIAPAY жүйесінің операторы не Банк карта ұстаушыға қайтарған транзакция сомасын саудагердің шотына аударуға жататын ақша есебінен ASIAPAY жүйесінің операторының ұстап қалуына өзінің келісімін білдіреді.
 • ASIAPAY жүйесінің операторының транзакциялар бойынша ақша саудагерінің шотына аударуы мұндай транзакциялардың санкциялануын түпкілікті және даусыз мойындауды білдірмейді. Мұндай транзакциялар Қазақстан Республикасының заңнамасына, шартқа және ЖПҚ ережелеріне сәйкес санкцияланбаған деп танылуы мүмкін. Осымен Саудагер транзакцияны алаяқтық деп танумен байланысты барлық тәуекелдерді өзіне алады және ASIAPAY chargeback жүйесінің операторы ASIAPAY жүйесінің операторына ақшаны сөзсіз қайтаруға міндеттенеді.
 • Банк, ASIAPAY жүйесінің операторы санкциялануы банкте, ASIAPAY жүйесінің операторында күдік туғызатын транзакцияларды анықтаған жағдайда, ASIAPAY жүйесінің операторы ASIAPAY жүйесінің операторының Интернет-төлемдер жүйесі арқылы карталарды пайдалана отырып, саудагердің интернет-дүкенінде тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді төлеу бойынша төлемдерді тоқтата тұруға және саудагердің шотына осындай транзакциялар бойынша ақша аударуға құқылы. Ақшаны есептеуді тоқтата тұру транзакциялардың санкциялануын тергеу мерзіміне, бірақ транзакция жасалған сәттен бастап 180 (жүз сексен) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге жүзеге асырылады.
 • ЖПҚ транзакциялардың рұқсатсыз деп танылған жағдайда, банкке, ASIAPAY жүйесінің операторына ЖПҚ Санкциялар тағайындалғанға дейін, ASIAPAY жүйесінің операторы орындалуын қамтамасыз ету мақсатында сомаларды саудагердің санкцияланбаған транзакциялар бойынша шотына аудармауға құқылы.
 • Егер транзакциялар бойынша Санкциялар тағайындау үшін ЖПҚ талаптарында көзделген мерзімдер аяқталғанға дейін мұндай санкциялар тағайындалса, ASIAPAY жүйесінің операторы саудагердің қаражаты есебінен рұқсат етілмеген транзакциялар сомасын ЖПҚ өтейді.
 • Егер транзакциялар бойынша Санкциялар тағайындау үшін ЖПҚ талаптарында көзделген мерзімдер өткеннен кейін ASIAPAY жүйесінің операторына мұндай санкциялар тағайындалмаса не егер ЖПҚ Шарттың осы бөлігіне сәйкес ASIAPAY жүйесінің операторы ұстаған сомалары бойынша транзакциялардың санкцияланғанын мойындаса, ASIAPAY жүйесінің операторы ұсталған қаражатты саудагердің шотына қайтаруға міндеттенеді.
 • Егер Chargeback сомасы көрсетілген пайыздан асатын күннің алдындағы саудагерге қатысты барлық транзакциялар сомасының 1% - ((бір пайызын) асқан жағдайда, ASIAPAY жүйесінің операторы транзакцияларды өңдеуді (саудагердің шоттарына ақша аударуды қоса алғанда) 180 (жүз сексен) күнтізбелік күнге дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы.
 • Күмәнді карточкалық операциялар бойынша ЖПҚ есептерінде Ақпарат және/немесе саудагердің транзакциялары бойынша Chargeback саны бір жыл ішінде саудагердің барлық транзакциялары сомасының 5% - % асқан жағдайда, ASIAPAY жүйесінің операторы саудагердің шотына ақша аударуды қоса алғанда, саудагердің транзакцияларын өңдеуді тоқтатуға құқылы
31. Тараптардың жауапкершілігі мыналармен айқындалады:
 • Тараптардың Жауапкершілігі
 • Жауапкершілікті шектеу
 • Форс-мажор
32. Тараптардың Жауапкершілігі:
 • Саудагер ASIAPAY жүйесінің операторы алдында Интернет-дүкенді басқаруға рұқсаты бар тұлғалардың Шарт талаптарын бұза отырып ASIAPAY жүйесі арқылы жасалған төлемдер мен төлемдерге қатысты іс-әрекеттері, сондай-ақ ASIAPAY жүйесінің операторына және есеп айырысуға қатысушыларға қарсы бағытталған іс-әрекеттері үшін толық көлемде жауапты болады.
 • ASIAPAY жүйесінің операторы Шарт талаптарын бұза отырып ASIAPAY жүйесі арқылы жасалған төлемдер мен төлемдерге қатысты ASIAPAY жүйесін басқаруға рұқсаты бар тұлғалардың іс-әрекеттері үшін, сондай-ақ есеп айырысуға қатысушыларға бағытталған іс-әрекеттер үшін Саудагер алдында толық көлемде жауапты болады.
 • Саудагер ASIAPAY жүйесі арқылы қызметті жүзеге асыруды қоса алғанда, өз қызметін жүзеге асыруда қолданылатын талаптарды сақтамау нәтижесінде ASIAPAY жүйесінің операторына және үшінші тұлғаларға келтірілген залалдар үшін толық көлемде жауапты болады.
 • ASIAPAY жүйесінің операторы өз қызметін жүзеге асыруда, оның ішінде ASIAPAY жеке жүйесі арқылы қызметті жүзеге асыруда қолданылатын талаптарды сақтамау нәтижесінде үшінші тұлғаларға, саудагерге келтірілген залалдар үшін толық көлемде жауапты болады.
 • ASIAPAY жүйесінің операторында саудагердің карта ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамауы себебінен карта ұстаушылар ұсынған өтініштерге байланысты саудагердің әрекетінің немесе әрекетсіздігінің кінәсінен қандай да бір залал туындаған жағдайда, Саудагер бұл залалды толық көлемде өтеуге міндеттенеді.
 • ASIAPAY жүйесінің операторында саудагердің ASIAPAY жүйесінің операторы алдындағы өз міндеттемелерін тиісінше және (немесе) уақтылы орындамауы себебінен саудагердің әрекетіне немесе әрекетсіздігіне байланысты қандай да бір нақты келтірілген залалдар туындаған жағдайда, Саудагер осы залалдарды толық көлемде өтеуге міндеттенеді.
 • Тараптар қолданыстағы қолданыстағы талаптарға сәйкес Шартта көрсетілген құпия ақпаратты жария еткені немесе жоғалтқаны үшін жауапты болады.
 • Саудагер ASIAPAY жүйесінің операторына, егер мұндай шығындар саудагердің ТЖҚ-ны сатумен байланысты болса, қолданылатын талаптарға сәйкес сатуға тыйым салынған және халықаралық төлем жүйелерінің ережелеріне сәйкес Интернет арқылы сатуға тыйым салынған кез келген залалды өтеуге міндетті.
 • Саудагер ASIAPAY жүйесінің операторына саудагердің кінәсінен ЖПҚ бұзушылықтары шеңберінде айыппұлдардан туындаған айыппұлдар мен шығындарды өтеуге міндетті.
 • Егер Тараптардың бірінің әрекеттері екінші Тарапқа залал келтіруге (нақты залалды және жоғалған пайданы қоса алғанда) және/немесе іскерлік беделге нұқсан келтіруге әкеп соқтырған жағдайда, кінәлі Тарап зардап шеккен тарапқа келтірілген залалды/залалды өтейді, олардың сомасы зардап шеккен Тарап қойған жазбаша шағымда көрсетіледі және екі тарап қол қойған келісу актісімен түзетілуі мүмкін.
 • Тараптар әрбір жеке жағдайда залалды және/немесе залалды өтеу тәртібін белгілейді.
33. ASIAPAY жүйесінің операторы Саудагер алдында жауап бермейді:
 • саудагердің жеке кабинетіне үшінші тұлғаларға рұқсат беруі немесе құпиялылық міндеттемелерін өзге де бұзуы;
 • жеке кабинетке кіру және/немесе ASIAPAY жүйесімен өзара әрекеттесу кезінде зиянды бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы;
 • ASIAPAY жүйесін пайдалана отырып, Саудагер жасасатын ТЖҚ жеткізу жөніндегі мәмілелерге немесе өзге де мәмілелерге қатысты кез келген даулар;
 • саудагерге салық, реттеуші және құқық қорғау органдарының ASIAPAY жүйесін пайдалана отырып, оның мәмілелері бойынша есептілікке немесе салық салуға қатысты талаптары;
 • ASIAPAY жүйесі операторының қасақана әрекеттері немесе әрекетсіздігі себебінен болмаған аппараттық немесе бағдарламалық құралдардың жұмысындағы ақаулар мен қателерге байланысты ASIAPAY жүйесінің уақытша жұмыс істемеуі (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, электр қуаты мен байланыс желілерінің ажыратылуы немесе бүлінуі, бағдарламалық қамтамасыз етудің, Интернет-провайдерлердің, төлем жүйелерінің, Банктің, өзге де бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмысындағы ақаулар үшінші тұлғалар қамтамасыз ететін және қызмет көрсететін байланыс және коммуникация арналары);
 • саудагерге оларға дұрыс емес деректер мен ақпарат беруге не жаңартылған деректер мен ақпарат бермеуге байланысты хабарласудың мүмкін невозможстігі;
 • мерчант Шарт талаптарының өзекті нұсқасымен немесе қолданылатын талаптармен таныспаған;
 • саудагердің немесе саудагердің клиенттерінің қолданылатын талаптарды бұзуы;
 • саудагердің Жеке кабинетте өкімдерді дұрыс немесе қате қалыптастыруы;
 • ASIAPAY жүйесінің операторына төлем нұсқауын қате немесе қате беру;
 • ASIAPAY жүйесінің операторына төлем нұсқауының дұрыс емес деректерін дұрыс толтырмау және / немесе беру;
 • нақты залал шегінен шығатын салдарлық залалдар, соның ішінде: келісім-шарттарды, тұтынушыларды, уақытты, деректерді, беделді немесе басқа ресурстарды жоғалту және/немесе алмау нәтижесінде жоғалған пайда;
 • Саудагердің ақпараттық ресурстарында орналастырылған ақпараттың сенімсіздігі.
34. Форс-мажор:
 • Тараптар шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайларының салдары болып табылса, оған Тараптар болжай алмайтын немесе алдын ала алмайтын оқиғалар, оның ішінде: дүлей табиғи құбылыстар, әскери іс-қимылдар, ереуілдер, жаппай тәртіпсіздіктер, басқалар кіретін жағдайда жауапкершіліктен босатылады техниканың істен шығуына, бағдарламалық қамтамасыз етудің және деректерді беру жүйесінің істен шығуына, сондай-ақ мемлекеттік органдардың актілер шығаруына, заңнамалық актілердің күшіне енуіне әкеп соғатын мән-жайлар, Тараптардың бірінің орындауы үшін міндетті және шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына кедергі келтіретін мемлекеттік билік және басқару органдарының үкіметтік қаулылары мен өкімдері.
 • Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамайтын Тараптардың әрқайсысы осындай мән-жайлар туындаған кезден бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде бұл туралы Тараптардың екіншісіне жазбаша түрде хабарлау жөнінде шаралар қолдануға міндетті.
35. Құпиялылық:
 • Тараптар Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына байланысты Тараптардың әрқайсысының атынан ақпарат алуға және беруге уәкілетті тараптардың жауапты тұлғаларын қоспағанда, Тараптардың әрқайсысы үшін құпия болып табылатын, шартты орындау барысында алынған мәліметтерді жария етпеу міндеттемелерін өзіне қабылдайды. Шарттағы құпия ақпарат деп жария етілуі Тараптардың кез келгенінің іскерлік беделіне әкелуі және/немесе әсер етуі мүмкін жалпыға қолжетімді емес мәліметтер, оның ішінде клиенттер, операциялардың сомалары мен көлемі, комиссиялық сыйақы және Тараптардың өзге де коммерциялық ақпараты туралы ақпарат түсініледі.
 • Шарт жасасу фактісі және шарттың мәні құпия ақпарат болып табылмайды.
 • Құпия ақпарат үшінші тұлғаларға Шарттың талаптарын орындау үшін қолданылатын талаптарда белгіленген тәртіппен немесе ақпарат жария етілуі мүмкін Тараппен алдын ала жазбаша келісім бойынша ғана берілуі мүмкін (ақпараттың сипатын, үшінші тұлғаны, мақсаттарды, себептерді және ақпаратқа қатысты өзге де маңызды сәттерді көрсете отырып).
 • Шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда Тараптар ақпаратты берген тараптардан тиісті адамның жазбаша рұқсатынсыз алынған ақпаратты өз мүдделеріне және/немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне жария етпеуге және пайдаланбауға міндеттенеді.
36. Дауларды реттеу
 • Шарттың талаптарында көзделмеген барлық жағдайларда Тараптар арнайы шарттарда айқындалған реттеуші заңнаманы басшылыққа алады.
 • Шарттан немесе оған байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер мүмкіндігінше Тараптар арасындағы келіссөздер арқылы шешілетін болады.
 • Шағым беру тәртібі қолданылатын талаппен қарастырылған.
 • Егер тараптар келісімге келмесе, даулар мен келіспеушіліктер Шарттың арнайы талаптарында айқындалған сот сатысында шешілуге тиіс.
 • Тараптар өздері ұсынатын деректер мен ақпарат жазбаша немесе электрондық нысанда Шартқа байланысты кез келген даулар мен келіспеушіліктерді қарау кезінде назарға алынатынына келіседі.
37. Міндеттемелердің қолданылу мерзімі және тоқтатылуы
 • Егер арнайы шарттарда өзгеше белгіленбесе, Шарт белгісіз мерзімге жасалады.
 • Тараптар өздерінің банктік және почта деректемелерінің өзгергені туралы, сондай-ақ шарт тараптарының міндеттемелерді орындауына елеулі түрде әсер етуі мүмкін өзінің заңды мәртебесінің кез келген өзгерістері туралы бір-біріне дереу хабарлауға міндеттенеді. Хабарламаны алған сәтке дейін бұрын берілген деректемелер бойынша орындалған міндеттемелер тиісінше орындалған болып есептеледі.
 • Егер арнайы шарттарда өзгеше белгіленбесе, Шарт Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша тараптардың екіншісінен кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын шартты бұзу ниеті туралы уәкілетті тұлғаның мөрімен және қолымен бекітілген жазбаша хабарлама жіберу арқылы бұзылуы мүмкін.
 • Тараптар Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындаған жағдайда шарт бұзылған болып есептеледі. Бұл ретте саудагердің ASIAPAY жүйесінің операторына қолданылатын талаптарды бұзуы нәтижесінде төлем әдісімен салынған айыппұл санкциялары бойынша расталған нақты залалды өтеу жөніндегі міндеттемелері шартты бұзған күннен бастап күнтізбелік 180 (жүз сексен) күн ішінде күшін сақтайды
 • Саудагердің өтініші бойынша шарттың қолданылуы күнтізбелік 10 (он) күннен аспайтын мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін. Шарттың қолданылуын тоқтата тұру үшін ASIAPAY жүйесі операторының Шарттың қолданылуын тоқтата тұру шарттары мен қайта бастау жөніндегі іс-қимылдар тәртібін қамтитын саудагердің өтінішіне жазбаша келісімі негіз болып табылады.
 • Шарт ASIAPAY жүйесі операторының бастамасы бойынша біржақты тәртіппен шарттың 37 - тармағының 3-бөлігінде көзделген мерзімдерді сақтамай, төлем сервистері мен эквайер Банк мұндай бас тартудың себебіне қарамастан, саудагердің төлемдері мен төлемдерін қабылдаудан бас тартқан жағдайда бұзылуы мүмкін.
 • Саудагер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, шарт ASIAPAY жүйесі операторының бастамасы бойынша Шарттың 37-тармағының 3-бөлігінде көзделген мерзімдерді сақтамай, біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін.
 • Шарт ASIAPAY жүйесі операторының бастамасы бойынша Шарттың 37-тармағының 3-бөлігінде көзделген мерзімдерді сақтамай біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін. Осы Шарт шеңберіндегі іскерлік қатынастарды Саудагер Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік мерчант жүргізетін операцияларды зерделеу процесінде туындаған жағдайда Шарттың.
 • Шарт ASIAPAY жүйесінің операторы шарт бойынша міндеттемелерді бұзған жағдайда, Шарттың 37-тармағының 3-бөлігінде көзделген мерзімдерді сақтамай, саудагердің бастамасы бойынша шарт біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін.
 • Шартты біржақты тәртіппен бұзған жағдайда бастамашы тарап шартты бұзу туралы хабарламаны тапсыру туралы хабарламамен немесе курьермен жазбаша түрде пошта арқылы жібереді. Екінші Тарап мұндай хабарламаны алған сәттен бастап шарт бұзылған болып есептеледі.
 • Шарт біржақты тәртіппен бұзылған жағдайда ASIAPAY жүйесінің операторы Тарапқа шартты бұзу туралы хабарлама берілген күні саудагерді жүйеден ажыратуды жүргізеді.
38. ASIAPAY жүйесін пайдалану үшін саудагерге қойылатын талаптар келесідей анықталады:
 • Тыйым салынған ТЖҚ тізбесі
 • Саудагердің инфрақұрылымына қойылатын талаптар
39. Тыйым салынған ТЖҚ тізбесі:
 • деректер мен ақпаратты заңсыз пайдалануға және/немесе пайдаланушыға зиян келтіруге бағытталған кодты қамтитын бағдарламалық қамтамасыз ету (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: пайдаланушының есептік жазбасын бұзу; рұқсатсыз тұтастықты бұзу және/немесе деректер мен ақпаратты жою және/немесе өзгерту және / немесе көшіру);
 • қоғамдық мораль мен тәртіп нормаларын бұзатын кез келген өнімдер немесе қызметтер (оның ішінде, бірақ олармен шектелмей: жезөкшелік және порнографиялық материалдар; ұлтаралық, этникалық, нәсілдік немесе діни алауыздықты, кемсітушілікті, зорлық-зомбылықты, терроризмді, зиян келтіруді насихаттауға бағытталған материалдар; құпиялылықты, ар-намысты, қадір-қасиетті бұзатын ақпаратты тарату жеке және заңды тұлғалардың іскерлік беделі);
 • қаруды, есірткі және психотроптық заттар мен прекурсорларды заңсыз тарату;
 • зияткерлік меншік объектілерін, сондай-ақ мемлекеттік, коммерциялық, банктік және өзге де қорғалатын ақпаратты заңсыз пайдалануға байланысты кез келген өнім немесе қызметтер;
 • талап етілетін рұқсаттар (лицензиялар)болмай көрсетілетін кез келген өнім немесе қызметтер;
 • Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті заңдастыруға (жылыстатуға) бағытталған кез келген өнім немесе қызметтер;
 • қолданылатын талаптарға сәйкес тыйым салынған өзге де ТЖҚ.
40. Саудагердің инфрақұрылымына қойылатын талаптар:
 • Интернет-сайт, пайдаланушы қосымшасы және саудагердің пайдаланушымен өзара іс - қимылының өзге де интерфейстері (бұдан әрі-өзара іс-қимыл интерфейстері) пайдаланушы үшін көрсетілетін мақсатқа сәйкес жұмыс істеуі тиіс;
 • Өзара әрекеттесу интерфейстерінде статикалық IP мекенжайы болуы керек (ASIAPAY жүйесінің операторының қосымша сұрауы бойынша растау хаты). Өзара әрекеттесу интерфейстері ақылы хостингте (Virtual, VPS, VDS), Мерчанттың меншігіндегі немесе жалға алатын деректер орталығында (collocation) немесе сервер бөлмесінде, Мерчанттың жалға алған алаңында нақты орналасқан жерінде орналасуы мүмкін.
 • Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде жыныстық, есірткілік, саяси, ұлтшылдық сипаттағы графикалық, мәтіндік ақпаратты (оның ішінде Жасырын) орналастыруға, сондай-ақ өзара іс-қимыл Интерфейстерінде осы ақпаратқа сілтемелерді орналастыруға тыйым салынады.
 • Тауарларды беру пункттері бар саудагер үшін сайтта олардың орналасқан жері туралы ақпарат (нақты мекенжайы, жол жүру сызбасы) орналастырылуы тиіс.
 • Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде заңды тұлға туралы ақпарат (почта мекенжайы, ОГРН, СТН, клиенттермен қарым-қатынас жасауға жауапты қызметкерлердің байланыс деректері) орналастырылуы тиіс.
 • Өзара іс-қимыл Интерфейстерінде реттеуші заңнаманың талаптарына сәйкес саудагер мен клиенттер арасында мәміле жасау үшін қажетті құжаттар (жария оферта және өзге де құжаттар) орналастырылуға тиіс. Бұл ретте жария Офертада оның соңғы бекітілген және орналастырылған күні көрсетілуі тиіс.
 • Өзара әрекеттесу интерфейстері жарамды жарамдылық мерзімі бар кемінде ssl123 сертификат түрімен қорғалған HTTPS қосылымын қолдауы керек.
 • Егер өзара әрекеттесу Интерфейстерінде жеке кабинет іске асырылса, онда:
 • пайдаланушының аутентификация процесі HTTPS арқылы қорғалуы керек;
 • жаңа пайдаланушыны тіркеу процесі https және роботтардың құпия сөздерді таңдауынан қорғалуы керек;
 • тапсырысты рәсімдеу (байланыс деректерін енгізу, жеткізуді таңдау және т. б.) https және роботтар құпия сөздерді таңдаудан қорғауы керек)
 • Егер өзара әрекеттесу Интерфейстерінде жеке кабинет болмаса, онда:
 • тапсырысты рәсімдеу (байланыс деректерін енгізу, жеткізуді таңдау және т. б.) https және роботтар құпия сөздерді таңдаудан қорғауы керек;
 • Өзара әрекеттесу интерфейстерінің Басқару тақтасы (әкімші тақтасы), егер бар болса, https және роботтардың құпия сөздерді таңдауынан қорғалған болуы керек.
 • Өзара әрекеттесу интерфейстері сипаттама мен ТРУ бағасын көрсетуі керек;
 • Өзара әрекеттесу интерфейстерінде көрсетілетін ТЖҚ сипаттамасы мен бағасы жеткізілетін ТЖҚ-ның өзекті сипаттамасы мен бағасына, оның ішінде саудагердің ASIAPAY  жүйесіне деректерді беруі шеңберінде сәйкес келуі тиіс;
 • Өзара іс-қимыл интерфейстері ТЖҚ жеткізу шарттары туралы, оның ішінде ТЖҚ қайтару туралы өзекті ақпаратты, сондай-ақ ASIAPAY жүйесінің операторы орналастыру үшін берілген операцияларды жүргізу шарттары туралы ақпаратты қамтуы тиіс.
Арнайы шарттар

Банктің және реттеуші заңнаманың шарттарына байланысты жалпы шарттарды толықтыру үшін арнайы шарттар айқындалған.
МЕКЕН-ЖАЙЫ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС
САЙТ КАРТАСЫ
Логотип PayBox.money
© 2023 Freedom Pay
Алматы қаласы, БЦ Кайсар Плаза, Желтоксан 115, 2 қабат
Жұмыс уақыты: 10:00 - 19:00
ApplePay для PayBox.money
Профиль PayBox на GitHub
Линкидин PayBox
Ютуб PayBox
Ұйым PCI DSS стандартының талаптарына сәйкес келеді