Shaxsiy hisobingizga kiring

”PAYBOX.money” TIZIMIDA XIZMATLAR KO'RSATISH BO'YICHA

Toshkent shahri «____» ____________ 2022 yil.


Bir tomondan Nizom asosida ish olib boruvchi, bosh direktor Ziyamova Umida Abdurashidovna boshchiligida, “PAYBOX” mas’uliyati cheklangan jamiyati, bundan keyin “Tashkilot” deb yuritilib, boshqa tomondan _____________________________________ _______________,bundan keyin "Korxona" deb yuritiladi, __________________________ asosida harakat qiladigan vakili, “Tomonlar” deb ataladi, yakka tartibda "Tomon" yoki yuqorida aytib o'tilganidek “Tomonlar”, ushbu Shartnomani “PAYBOX.money” tizimida (keyingi o‘rinlarda “Shartnoma” deb yuritiladi) quyidagi hollarda xizmatlar ko'rsatish uchun tuzdilar:

1. Shartnomada foydalanilgan atamalar va ta'riflar

1) To'lov - Kompaniya tomonidan tizim orqali sotilgan tovarlar/ishlar/xizmatlar uchun to'lovchi tomonidan Kompaniya foydasiga to'langan pul mablag'larini naqd pulsiz to'lash operatsiyasi.
2) Tranzaksiya - bir hisobdan ikkinchisiga pul o'tkazishdan iborat bo'lgan bank operatsiyasi.
3) Xizmat – O‘zbekiston Respublikasi Milliy bankining litsenziyasiga muvofiq to‘lov xizmati.
4) To'lovchi - Tizim orqali To'lovlarni amalga oshiruvchi har qanday jismoniy yoki yuridik shaxs.
5) "PAYBOX.money" tizimi / Tizim - Tashkilot tomonidan qo'llaniladigan dasturiy-apparat kompleksi va Tashkilot, Bank, To'lovchi o'rtasida axborot va texnologik hamkorlikni ta'minlash va korxona foydasiga To'lovlarni qabul qilish doirasidagi korxonalar.
6) Hisob-kitob ishtirokchilari – Bank, To‘lovchi, Korxona.
7) Internet-do'kon - Internetda yagona veb-manzilga ega bo'lgan Korxonaning dasturiy ta'minot resursi; Internet orqali sotilgan tovarlar/ishlar/xizmatlar to'g'risida ma'lumotlarni taqdim etish; shuningdek, ularni sotib olish uchun To'lovchilarning buyurtmalarini qabul qilish.
8) Shaxsiy kabinet - Tashkilot veb-saytidagi Kompaniyaning ixtisoslashtirilgan bo'limi, Kompaniyaga taqdim etiluvchi Tizim doirasida 2.2-bandida nazarda tutilgan xizmatlardan foydalanishni ta'minlash. shartnomalar, shuningdek Kompaniya to'lovlar holati to'g'risidagi ma'lumotlarni "real vaqt" rejimida olishini ta'minlash, qabul qilingan to'lovlar registrlarini tushirish uchun ishlatiladi.
9) Chargeback (Dispute Financial) – bank talabi-emitent bankning karta egasiga qaytarish talabi, Kompaniya o'z majburiyatlarini lozim darajada bajarmagan taqdirda, bahsli bitim summasi Shartnoma bo'yicha haq to'langan xizmatlarni ko'rsatish yoki ariza beruvchi bank tomonidan olingan taqdirda, karta egasining, uning hisobvarag'iga to'lov amalga oshirilgan kartalardan, ushbu kartadan pul noqonuniy ravishda yechib olinganligi to'g'risida xizmatlar uchun hisob-fakturalari.
10) Bank/bank – ekvaer – O‘zbekiston Respublikasi tijorat banki “PAYBOX.money” tizimidan Tashkilotning hamkori bo‘lgan va onlayn-do'konlar orqali amalga oshiriladigan operatsiyalarni kechayu kunduz avtorizatsiya qilishni ta'minlash uchun foydalanadigan korxonalar.
11) Xalqaro to'lov tizimi (keyingi o'rinlarda - XTT) - turli mamlakatlar banklari o'rtasidagi hisob-kitoblar tizimi, to'lov vositalarining yagona standartlaridan foydalanish tizimidur.
12) XTT qoidalari - XTT ishtirokchilari faoliyatini tartibga soluvchi hujjatlar majmui.
13) Tranzaksiya reyestri (keyingi o'rinlarda - registrlar) – Tashkilotlar hisoboti, tizim tomonidan avtomatik ravishda tuziladigan tashkilot hisoboti. Reestrlar umumiy summani ko'rsatgan holda ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnomani shakllantirish uchun asos bo'ladi. Tomonlar tomonidan kelishilgan muddatda ko'rsatilgan xizmatlar. Registr- ma'lumotlarni o'z ichiga olgan elektron fayl bolib Tashkilot tizimi orqali Korxona foydasiga yo'naltirilgan barcha ilovalar haqida.

2. Shartnomaning mazmuni

  1. 2.1. Tashkilot Kompaniyaga to'lovlarni tashkil etish va taqdim etish orqali qabul qilinishini ta'minlash bo'yicha xizmatlarni taqdim etadi, Tashkilotning Hisob-kitob ishtirokchilari bilan axborot va texnologik o'zaro hamkorligi, shuningdek tomonidan Jamiyatning to'lovlari uchun mablag'larning Jamiyatga o'tkazilishini ta'minlash, Tizim orqali tovarlar/ishlar/xizmatlar va Kompaniya Tashkilotga haq to'lash majburiyatini oladi. Shartnomada Tomonlar tomonidan tasdiqlangan miqdor, muddat va shartlarda (bundan buyon matnda Xizmatlar deb yuritiladi).
2.2. Tizim doirasida tashkilot tomonidan korxonaga taqdim etiladigan axborot va texnologik xizmatlar, shuningdek Kompaniyaning iltimosiga binoan quyidagi xizmatlarni o'z ichiga olishi mumkin:

2.2.1. To'lov tizimlarini ulash uchun shlyuz;
2.2.2. Tranzaktsiyalarni integratsiyalash va yaratish;
2.2.2.1. Korxonani ulash uchun API;
2.2.2.2. CMS ga ulanish uchun modullar;
2.2.2.3. To'lov uchun hisob-faktura xizmati va ularni hisobga olish;
2.2.3. Korxonaning mijoz uchun interfeysi (shaxsiy kabinet);
2.2.4. Hisobot yaratuvchi modul;
2.2.4.1. Tranzaksiyalarni monitoring qilish funksiyasi;
2.2.4.2. Tranzaktsiyalar statistikasi xizmati;
2.2.4.3. Tranzaksiya registrini tushirish uchun funksionallik;
2.2.4.4. Tranzaksiya reestrini korxonaga avtomatik yuborish funksiyasi;
2.2.5. Ruxsat etilgan operatsiyalar moduli;
2.2.5.1. To'lovni qabul qilish xizmati;
2.2.5.2. To'lovni qaytarish xizmati;
2.2.6. To'lovchi haqida ma'lumot moduli;
2.2.6.1. Elektron pochta va/yoki boshqa manbaga bildirishnoma yuborish;
2.2.6.2. Tashkilot veb-saytida tranzaktsiyani qidirish;
2.2.7. Tashkilot tizimini texnik qo'llab-quvvatlash uchun so'rovlarni yaratish moduli;
2.2.8. “PAYBOX.money” elektron pul tizimi doirasida mobil tijorat xizmati;
2.2.9. "SecureBox" firibgarlikka qarshi monitoring xizmati.
3. Tomonlar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik va hisob-kitoblar tartibi
3.1. Shartnoma tuzilgan kundan boshlab 10 (o'n) ish kuni ichida Tashkilot umumiy ro'yxatni shakllantiradi va Tizimda to'lovlarni qabul qilish va tegishli sozlashlarni amalga oshirish uchun kompaniyada mavjud bo'lgan usullari.
3.2. Korxona o'zining onlayn-do'konini Tizim ko'rsatmalariga muvofiq Tashkilot veb-saytiga ulaydi. Ulanish natijasida Korxona tomonidan shahsiy kabinet bilan ta'minlanadi. Korxona tizimning barcha axborot va texnologik imkoniyatlarini oladigan shaxsiy kabinet va shuningdek, kelishuvning 2.2-bandda nazarda tutilgan xizmatlarni ko`rsatadi.
3.3. Tashkilot qabul qilingan to'lovlar uchun Kompaniya foydasiga pul yig'adi
Shartnomaning 15-bo'limida ko'rsatilgan Tashkilotning hisob-kitob hisobi (tomonlarning tafsilotlari), tizim orqali.
3.4. Tashkilot qabul qilingan to'lovlar bo'yicha mablag'larni Kompaniyaning hisob raqamiga o'tkazadi, shartnomaning 15-bo'limida ko'rsatilgan (tomonlarning tafsilotlari), rag`batlantirish ish haqini qisqartirish, shuningdek, vaqtlari va shartlari,
ushbu Shartnoma va/yoki uning Ilovalari bilan belgilanadi.
3.5. To'lovlarni qabul qilish Tashkilotining to'lov qabul qilingan summaning ma'lum foizini tashkil qiladi, miqdorlari shartnomaga 2-ilovasida ko'rsatilgan va reestrlar asosida hisoblanib Tizim tomonidan avtomatik ravishda yaratiladi.
3.6. Barcha hisob-kitoblar va to'lovlar Tomonlar tomonidan naqd pulsiz shaklda, O'zbekiston Respublikasining milliy valyutasida amalga oshiriladi.
3.7. Tashkilot har oyning 10 (o'ninchi) kunigacha, hisobot oyidan keying oydan elektron shaklda tuziladi va korxonaning ________ elektron pochta manziliga Reestrlar asosida ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasini yuboradi.
3.8. Tashkilot ko'rsatilgan xizmatlar Dalolatnomasini olgan kundan boshlab 10 (o'n) ish kunidan ko'p bo'lmagan muddatda Reestrlarda ko'rsatilganday ma'lumotlarni muvofiqlashtirishi shart. E'tirozlar bo'lmagan taqdirda, Ushbu bandda ko'rsatilgan tashkilot
muddat imzolaydi va kompaniyaga 2 (ikki) nusxada ko‘rsatilgan xizmatlar to‘g‘risidagi guvohnoma va summa uchun hisob-fakturani yuboradi, ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi aktda ko'rsatilgan haq.
3.9. Korxona ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi guvohnomaning bir nusxasini imzolaydi va Tashkilotga yuboradi,
Tomonlar, uni Tashkilotdan olgandan keyin 5 (besh) ish kuni ichida Imzolaydi . Ikkinchi nusxa Korxonada qoladi.
3.10. Reyestrlarda ko'rsatilgan ma'lumotlarga rozi bo'lmagan taqdirda, Korxona 3.9-bandda ko'rsatilgan muddatda majburiyatni oladi.
Tashkilotga asoslantirilgan asoslar va tasdiqlovchi hujjatlarni muvofiqlashtirish uchun taqdim etishi shart.
3.11. Korxonaning 5 (besh) ish va olingan kunidan boshlab asoslarini Tashkilot
Korxona tomonidan aniqlangan nomuvofiqliklarni solishtirishga majburdir,Agar, kelishmovchiliklar tasdiqlansa, Tashkilot Shartnomaning ushbu bandida belgilangan muddatda tuzatilgan ma'lumotlar asosida ko'rsatilgan xizmatlar xaqida dalolatnoma tuzadi.Bundan tashqari, Tomonlar 3.8. – 3.9.bandlar asosida ish yuritadilar.
3.12. Agar Korxona 5 (besh) ish kuni ichida Tashkilotga ozini tomonidan imzolangan xizmatlar to'g'risidagi akt yoki asosli asos berilgan 3.10 shartnomalar bandda taqdim etmasa akt ko'rsatilgan xizmatlar Korxona tomonidan qabul qilingan, xizmatlar esa Tashkilot tomonidan tegishli ravishda ko'rsatilgan deb hisoblanadi.
3.13. Tashkilot qo'shilgan qiymat solig'i (keyingi o'rinlarda QQS deb yuritiladi) to'lovchisi emas.
4. Tomonlarning huquq va majburiyatlari

4.1. Tashkilot quyidagi majburiyatlarni oladi:
4.1.1 Shartnoma tuzilgan kundan boshlab 10 (o'n) ish kunidan kechiktirmay tizimning tegishli sozlamalarini ta'minlash, shuningdek, to'lovchilardan Korxona foydasiga to'lovlarni qabul qilish maqsadida tizimning kechayu kunduz ishlashi, va yana Korxona bilan axborot va xabar almashish tizimi
4.1.2 Qabul qilingan to'lovning elektron tasdiqlovini Korxonaga real vaqt rejimida yuborish (Xabar tizimlari), qabul qilingan tolov tafsilotlarni to'liq aniqlashi mumkin bo'lgan noyob raqamni ko'rsatish.
4.1.3 Har qanday xizmatlarning vakolatlari tugatilgan (to'xtatilgan) taqdirda darhol to'lovlarni qabul qilishni to'xtatish, berilgan 2-ilovada Shartnomaga. Bunday toxtatish Tomonlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan, Shartnomani buzish hisoblanmaydi va mulkiy sanktsiyalarni qo'llash uchun asos bo'la olmaydi va boshqa Tashkilot uchun salbiy oqibatlar.
4.1.4 Korxonani xizmatlar to'xtatilganligi to'g'risida sanasidan kechiktirmay va sabablari bilan va to'xtatib turish muddatini xabardor qilish.
4.1.5 Shartnomaning 15-bo'limida ko'rsatilgan Korxonaning bank hisob raqamiga o'tkazish (tomonlarning tafsilotlari), barcha To'lovchilardan to'lovlarni summasini va mukofotlar chegirib tashlagan holda, shuningdek Shartnomaning № 2 Ilovadasida nazarda tutilgan muddatlarda qabul qilingan to'lovlar.
4.1.6. Shartnomaning 7-bo'limi shartlariga muvofiq Tizimga texnik yordam ko'rsatish.
4.1.7 Har kuni reestrlarni yaratish (soat 00:00:00 dan 23:59:59 gacha, Toshkent vaqti bilan) va yaratilgan reestrlarni elektron pochta manziliga yuborish: _________________ Toshkent vaqti bilan 23 soat 59 minut 59 soniyadan kechroq emas, yo'nalish kunidan keyin 4.1.2-bandga muvofiq to'lov haqida ma'lumot. Registrlarning shakllari Shartnomaga 3-ilovada belgilangan. O'tkazmalar bo'lmagan taqdirda, Tashkilot nol qiymatiga ega registrlarni Korxonaga yuboradi. O'tkazilgan O'tkazma registrlari asosida, oylik to'lov registrlari shakllantiriladi. Otkazilgan registlarni bir tomonlama malumotlarni ozgartirishga ruxsat berilmaydi.
4.1.8. O‘zbekiston Respublikasining “Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish , terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurollarining moliyalashtirish tarqalishi"ga,qarshi bolgan Qonunni talablarini o‘z vaqtida va to‘liq bajarish shu jumladan, Mijozlar (aniqlash) ekspertiza choralari, sanktsiyalar ro'yxatini tekshirish, to'lovlar bilan foydalanish imkoniyatini yo'q qilish, jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizm moliyalashtirish.
4.1.9. To'lovlar bo'yicha qo'shimcha ma'lumot so'ragan taqdirda
O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organlari, O‘zbekiston Respublikasi Milliy banki va boshqalar
davlat organlari yoki bank tomonidan korxona va to'lovchilar faoliyatini tahlil qilish doirasida; Tashkilot mavjud bo'lgan ma'lumotlarni ta'minlashi shart, va ma’lumot to’plash uchun qo’shimcha vaqt kerak bolmagan hujjatlarni va ma’lumotlarni taqdim etishi shart.
4.1.10. Agar Tashkilot va/yoki Bank va/yoki IPS har qanday toʻlovlarni notoʻgʻri, takrorlangan deb tan olsa, shubhali, shuningdek, firibgar operatsiyalar tasdiqlansa, Tashkilot bunday To'lovlarni bekor qilish majbur.
4.2. Tashkilotning huquqlari:
4.2.1. Shartnoma bo'yicha ish haqi miqdorini bir tomonlama tartibda o'zgartirish, kamida 10 (o'n) ish kuni oldin Korxonani xabardor qilish orqali.
4.2.2. Vaqtinchalik bir tomonlama, Korxonanani majburiy oldindan xabardor qilish, keltirilgan sabablarga ko’ra, Shartnoma bo’yicha majburiyatlarning bajarilishini to’xtatib turish holatlari:
4.2.2.1. Har qanday apparat va dasturiy ta'minot Korxonaning texnik infratuzilmasiga ulangan, foydalanishiga to'sqinlik qiladigan holatlarning yuzaga kelishi, yoki maxsus dasturiy ta'minot xavfsizlik - bunday holatlarning davomiyligi uchun;
4.2.2.2. Tashkilot fikricha, Tomonlarning nazorati ostida bo'lmagan holatlarning yuzaga kelishi. Tashkilotga va (yoki) Korxonaga uchun katta yo'qotishlar olib kelishi mumkun
4.2.2.3. Korxonatomonidan Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarining har qanday buzilishi - to'liq hajmgacha yo'l qo'yilgan qoidabuzarlikning Korxona tomonidan bartaraf etilishi.
4.2.3. Tugallangan yoki sodir bo'lishi mumkin bo'lgan operatsiyalarning pul summalarini keyingi To'lovlardan o'tkazmaslik yoki ushlab turmaslik IPU qoidalariga muvofiq har qanday nizo va kelishmovchiliklarning sub’ektga aylanish.
4.2.4. Shartnoma bo'yicha hisob-kitoblar bo'yicha kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda, korxonadan oraliq solishtirishni talab qilish.
4.2.5. Kompaniya bilan hamkorlik to'g'risidagi ma'lumotlarni, shuningdek, savdo belgilari yoki boshqa tasvirlarni joylashtirish, tegishli to'lovlarni qabul qilish punktlarida, bosma materiallarda va Tashkilot tomonidan to'lovchilardan to'lovlarni qabul qilish uchun foydalaniladigan Internet saytlarida kompaniya va/yoki uning xizmatlarini identifikatsiya qilish vositalaridir.
4.2.6. Tashkilot bir tomonlama tartibda Shartnoma shartlarini Korxona uchun ularni takomillashtirish yo'nalishi bo'yicha Korxonani majburiy ravishda xabardor qilgan holda o'zgartirishga haqli.
4.2.7. Tashkilot ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarish uchun o'z huquqlarining bir qismini o'tkazish huquqiga ega va uchinchi shaxslarga vakolatlar. Tashkilot tomonidan ushbu Shartnoma bo'yicha o'z huquq va vakolatlarini topshirish Tashkilotni u bo'yicha majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi va Tashkilotni javobgarlikdan ozod qilmaydi agar Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni buzsa.
4.2.8. Tashkilot korxonadan (uning vakilidan) ma'lumot va hujjatlarni taqdim etishni talab qilishga haqli. Korxonani (uning vakilini) to'g'ri tekshirish va identifikatsiya qilish, Benefisiar egasi, shuningdek soliq rezidentligi, faoliyat turi to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etish, operatsiyalarni moliyalashtirish manbasi, operatsiyalarni amalga oshirish bilan bog'liq hujjatlar, shuningdek korxona tomonidan amalga oshirilayotgan to'lov operatsiyalarining qonun hujjatlariga muvofiqligini tekshirish uchun zarur.
4.2.9. Tashkilot Korxona bilan o`zaro munosabatlarini davom ettirishdan ettirmaslik huquqiga, qabul qilish bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirishdan bosh tortish huquqiga, To'lovlar va/yoki O`zbekiston Respublikasi qonunlarida nazarda tutilgan hollarda "jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish, moliyalashtirish, terrorizm va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirish" va boshqalar – to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining huquqiy hujjatlari va MPS qoidalariga binoan korxona faoliyatini to'xtatib qo`yishi mumkin.
4.2.10. Korhonaga nisbatan shartnoma bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini to'xtatib turishi mumkin agar bunga asos bo'lsa, yani korxonaning firibgarlik yoki boshqa noqonuniy faoliyatidan faktla, taxminlar bo`lsa, axborot tizimlaridan foydalanish va/yoki taqiqlangan tovarlarni sotish bilan bog'liq
bahsli vaziyatni aniqlanishi/hal qilishi zarur.
4.2.11. Korxonaning Internet-do'konlarida amalga oshirilgan operatsiyalar uchun pul o'tkazish muddatini bir tomonlama o'zgartirishi,
soxta operatsiyalarga shubha qilingan taqdirda, yozma ravishda tizim orqali korxonani xabardor qilishi shart.
4.2.12. Soxta operatsiyalarga shubha qilingan taqdirda tranzaktsion, kunlik, oylik limit miqdorini bir tomonlama o'zgartirishi mumkin.
4.3. Korxonaning majburiyatlari:
4.3.1. Tizim bilan ishlashning barcha talablari va qoidalariga, tizimdagi shaxsiy hisob uchun foydalanish ko'rsatmalariga, shartnomaning ajralmas qismi bo'lgan, shuningdek tashkilotning barcha ko'rsatmalari (shu jumladan ko'rsatmalar ma'lum bir mahsulot, ish, xizmat uchun to'lashda tizim tomonidan berilgan to'lovning ma'lum bir turi bo'yicha) rioya qilish shart.
4.3.2. To'lovlarni qabul qilish uchun barcha kerakli ma'lumotlarni aniq va ishonchli tarzda taqdim etishi shart.
4.3.3. Tizimdan har hil turdagi faoliyatlar bilan, shu jumladan, tadbirkorlik faoliyatidan cheklanmagan holda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi va/yoki MPS qoidalarini buzgan faoliyat bilan foydalanishi taqiqlanadi.
4.3.4. Korxonaning barcha tegishli soliqlarini mustaqil ravishda to'lashi mumkin.
4.3.5. Tashkilotning iltimosiga binoan tashkilotga korxona faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar va hujjatlarni taqdim etishi, tashkilot tomonidan shartnomada va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan vazifalarni bajarishi uchun zarur bo`lgan shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi qo`nunchiligi va tashkilotning ichki hujjatlari, lekin ular to'g'risidagi ma'lumotlar bilan cheklanmagan holda foyda oluvchilarga so'rov kelib tushgan kundan boshlab 2 (ikki) ish kuni ichida habardor qilishi shart.
4.3.6. Tashkilotning yozma talabiga binoan Tashkilotga tovarlarni yetkazib berish va/yoki birinchi navbatda xizmatlar ko'rsatilganligi to'g'risida uni tasdiqlovchi hujjatlarni so'rov kelib tushgan kundan boshlab 2 (ikki) ish kuni ichida taqdim etishi shart.
4.3.7. Korxona tomonidan MPS qoidalari buzilsa Tashkilot foydasiga jarimalar va boshqa ajratmalar bilan bog'liq bo'lgan zararlarni, shuningdek korxona tomonidan MPS qoidalarini buzish bilan bog'liq xarajatlar, buning natijasida kelib chiqgan jarimalar va boshqa ajratmalarning zararlarini qoplashi shart.
4.3.8. Tashkilotga moddiy zarar etkazilishini oldini olish uchun Tashkilotga yozma ravishda 3 (uch) ish kuni ichida vakolatli organlar tomonidan kompaniyaga nisbatan qarorlar/harakatlar qabul qilinishi to'g'risida xabar berishi va cheklovchi tadbiq etishi, masalan:
           4.3.8.1. korxonani majburiy qayta tashkil etish yoki tugatishi;
4.3.8.2. korxonaning har qanday bank hisobvaraqlari bo'yicha xarajatlar operatsiyalarini to'xtatib turishi;
4.3.8.3. korxonaning pullari va/yoki boshqa mol-mulkini hibsga olishi;
4.3.8.4. ushbu shartnomani bajarish uchun zarur bo'lgan boshqa qarorlar yoki harakatlarni bajarishi shart;
4.3.9. Tashkilotga taqdim etilgan hujjatlarga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, shartnomani tuzishda, shuningdek benefitsiar, ijro etuvchi organ, telefon raqamlarini o'zgartirganda, faks, elektron pochta, yuridik / faktik manzillar, bank tafsilotlari, ta'sis hujjatlari va boshqalar, shu kundan boshlab 3 (uch) ish kuni ichida Korxona tomonidan Tashkilotga taqdim etilgan ma'lumotlar o'zgartirishlar / qo'shimchalar to'g'risida yozma ravishda xabar berishi shart.
4.3.10.Korxonaga da'volar qo'yilgan bo'lsa, To'lovchi sifatsiz va/yoki to'liq bo'lmagan tovarlarni va/yoki mos kelmaydigan tovarlarni olishda e'lon qilingan xususiyatlar yoki tavsiflarga yoki tovarlar belgilangan muddatda etkazib berilmasa, shuningdek xizmatlarni bajarilmasligi va/yoki lozim darajada bajarilmasligi va boshqa hollarda, Tashkilotni qaytarib berish tartibiga jalb qilmasdan, tomonlarning kelishuvi va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan belgilanmagan hollardan tashqari Korxona to'lovchilarning da'volarini mustaqil ravishda hal qilishni o'z zimmasiga oladi.
4.3.11.Agar Korxonaga biror bir Tashkilot bilan bo`liq no`qonuniy harakatdan masalan karta tafsilotlari va to'lovlar to'g'risida ma'lumotlar, tashkilot tizimi orqali ulardan foydalanish bilan bo`g`liq har qanday hollardan habardor bo`lsa yoki shunday shubha bo`lsa Tashkilotni darhol xabardor qilishi shart.

4.4. Kompaniya quyidagi huquqlarga ega:
4.4.1. Tizim va uning xizmatlaridan har qanday mavjud va taqiqlanmagan usulda foydalanishi.
4.4.2. Tizim ruxsat bergan har qanday qulay usulda Tizimga kirishi.
4.4.3. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq Tashkilotdan Tashkilot tizimi orqali kartalardan foydalangan holda qabul qilingan to'lovlar to'g'risida ma'lumot so'rashi.
Ma'lumotlar Tashkilot tomonidan O'zbekiston Respublikasi qonunlarida belgilangan talab va cheklovlarni hisobga olgan holda taqdim etiladi;
4.4.4. Shartnomaning amal qilish muddati davomida Tashkilotning savdo belgisini (xizmat ko'rsatish belgisini) shartnomani bajarish bilan bog'liq barcha reklama turlari va axborot materiallariga joylashtirishi, bu haqda Tashkilotni oldindan xabardor qilishi va tashkilotning yozma roziligini olgan holda.
4.4.5. Internet-do'konning veb-saytida Tizim logotipini va tashkilotning veb-saytiga (va/yoki to'lov tizimining veb-saytiga, agar bunday talab mavjud bo'lsa) tegishli gipermatnli havolani shartlar tavsifi bilan joylashtirishi to'lovchilar kirishlari kerak bo'lgan tizim orqali to'lovlarni amalga oshirishi mumkin.

5. Chargeback, To'lovchiga pulni qaytarib berish

5.1. Tashkilot/bank Chargeback talablarini olgan taqdirda, Tashkilot korxonaga tovarlar/ishlar/xizmatlarni etkazib berish bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etish to'g'risida yozma talab (qog'ozda yoki elektron shaklda) bilan murojaat qiladi.
5.2. Korxona Tashkilot tomonidan shartnoma shartlariga muvofiq talab qilingan hujjatlarni bunday so'rov olingan kundan boshlab 2 (ikki) ish kuni ichida Tashkilotga taqdim etishi shart.
5.3. Agar Korxonada 5.1-bandga muvofiq tashkilotga/bankka taqdim etish uchun zarur bo'lgan hujjatlar bo'lmasa., 5.2. Shartnoma yoki ular 5.2-bandda ko'rsatilgan muddatda taqdim etilmagan taqdirda, agar Korxona o'z majburiyatlarini to'lovchilar oldida bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi fakti aniqlangan bo'lsa yoki bitim shubhasiz MPS/bank tomonidan firibgar deb tan olingan bo'lsa, Tashkilot o'z mablag'lari hisobidan to'lovchiga qaytarilishi kerak bo'lgan bitim miqdorini qaytaradi va keyinchalik ushbu summani Korkonaning hisob raqamiga o'tkazilishi kerak bo'lgan pul hisobidan ushlab qoladi. Ushbu 5-bandda Korxona Tashkilot yoki Bank tomonidan to'lovchiga qaytarilgan bitim miqdorini Korxona hisobvarag'iga o'tkazilishi kerak bo'lgan pul hisobidan ushlab qolishga roziligini bildiradi.
5.4. Tashkilot tomonidan operatsiyalar bo'yicha pul mablag'larini Korxona hisobvarag'iga kiritish bunday operatsiyalarning ruxsat etilganligini yakuniy va shubhasiz tan olishni anglatmaydi. Bunday bitimlar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga, shartnoma va/yoki MPS qoidalariga muvofiq ruxsatsiz deb topilishi mumkin. Shu bilan Kompaniya bitimni firibgar deb tan olish bilan bog'liq barcha xavflarni o'z zimmasiga oladi va agar Tashkilot Chargeback olgan bo'lsa, Tashkilotning pulini qaytarib berishga majburdir.
5.5. Bank, Tashkilot tomonidan Tranzaksiya aniqlansa, bank tomonidan shubha tug'diradigan operatsiyalar tashkil etilsa, Tashkilotning Internet-to'lov tizimi orqali kartalardan foydalangan holda Korxonaning onlayn-do'konida tovarlar/ishlar/xizmatlar uchun to'lovlarni to'xtatib turish va bunday operatsiyalar uchun pul mablag'larini Korxona hisobvarag'iga kiritish huquqiga ega. Pul o'tkazmalarini to'xtatib turish bir muddat amalga oshiriladi va bitimlarning sanktsiyalanishi bo'yicha tekshiruvlar, bitim tuzilgan kundan boshlab 180 (yuz sakson) kalendar kundan oshmasligi kerak.
5.6. Agar MPS Bankka sanktsiyalanishidan, tayinlanishidan oldin operatsiyalarning ruxsatsiz ekanligi tan olinsa, MPS sanktsiyalarini tashkil etsa, Tashkilot ijro etilishini ta'minlash uchun pul mablag`larini Korxonaning hisob raqamiga o'tkazmaslikka haqlidir.
5.7. Agar MPS tomonidan tranzaktsion sanktsiyalarni tayinlash bo'yicha talablarda nazarda tutilgan muddatlar tugashidan oldin, bunday sanktsiyalar tayinlansa, Tashkilot MPS tomonidan Korxona mablag'lari hisobidan ruxsatsiz operatsiyalar miqdorini qoplaydi.
5.8. Agar MPS tomonidan tranzaktsiyalar bo'yicha sanktsiyalarni tayinlash bo'yicha talablarda nazarda tutilgan muddatlar tugaganidan keyin Tashkilotning bunday sanktsiyalari tayinlanmasa yoki MPS tranzaktsiyalarning ruxsat etilganligini tan olsa, shartnomaning ushbu bandiga muvofiq Tashkilot tomonidan ushlab qolingan mablag'larni Korxona hisobvarag'iga qaytarish majburiyatini oladi.
5.9. Agar Chargeback miqdori Ko`rxonaning barsa Tranzaksiyalari bo`yicha ko'rsatilgan foiz stavkasidan oshib, Korxonaga nisbatan barcha operatsiyalar miqdorining 1 (bir) foizidan oshsa, Tashkilot tranzaktsiya operatsiyalarni (shu jumladan, Korxona hisobvaraqlariga pul mablag'larini kiritilishini) 180 (yuz sakson) kalendar kungacha to'xtatib turish huquqiga ega.
5.10. Shubhali karta operatsiyalari bo'yicha MPS hisobotlarida ma'lumotlar aks ettirilgan taqdirda va / yoki Korxona operatsiyalari bo'yicha Chargeback miqdori bir yil ichida Korxonaning barcha operatsiyalari miqdorining 5 (besh) foizidan oshgan bo'lsa, Tashkilot Korxona operatsiyalarini qayta ishlashni to'xtatish huquqiga ega, shu jumladan Korxona hisobvarag'iga pul o'tkazishni ham.

6. Tomonlar javobgarligi

6.1. Tashkilot o'z majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, 4.1.5-band qoidalariga muvofiq. ushbu shartnoma bo'yicha Korxona kechiktirilgan har bir kun uchun hisob-kitob oyi uchun ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasida ko'rsatilgan ish haqining 0,1 (o'ndan bir) % miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqlidir, lekin bunday summaning 10 (o'n) foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda bo`lishi shart.
6.2. Korxona o'z majburiyatlarini tartib qoidalariga muvofiq bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda 3.8. va 3.9. bandlariga binoan ushbu shartnoma bo'yicha Tashkilot kechiktirilgan har bir kun uchun ko'rsatilgan xizmatlar dalolatnomasida ko'rsatilgan ish haqining 0,1 (o'ndan bir) % miqdorida jarima to'lashni talab qilishga haqlidir, ammo bunday summaning 10 (o'n) foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda bo`lishi shart.
6.3. Shartnomada nazarda tutilgan jarima summalari bir tomon tomonidan majburiyatlarni bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan boshqa tomonidan tegishli bildirishnoma olingan kundan boshlab 5 (besh) ish kuni ichida schyot-faktura bilan to'lanadi.
6.4. Jarimani to'lash bilan tomonlarni Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.
6.5. Pena, jarimalar va ustamani undirish tomonlarning huquqidir, ammo Tomonlarning majburiyati emas.
6.6. Korxona Tashkilot oldida onlayn-do'konni boshqarish huquqiga ega bo'lgan shaxslarning shartnoma talablarini buzgan holda Tashkilot tizimi orqali amalga oshirilgan to'lovlarga nisbatan harakatlari, shuningdek Tashkilot va hisob-kitob ishtirokchilariga qarshi qaratilgan harakatlari uchun to'liq javobgar bo'ladi.
6.7. Tashkilot shartnoma talablarini buzgan holda Tashkilot tizimi orqali amalga oshirilgan to'lovlarga nisbatan Tizimni boshqarish huquqiga ega bo'lgan shaxslarning xatti-harakatlari, shuningdek hisob-kitob ishtirokchilariga qarshi qaratilgan harakatlar uchun Korxona oldida to'liq javobgar bo'ladi.
6.8. Korxona o'z faoliyatini amalga oshirishda, shu jumladan Tashkilot tizimi orqali faoliyatni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga, shartnoma shartlariga rioya qilmaslik natijasida Tashkilot va uchinchi shaxslarga yetkazilgan zarar uchun javobgardir.
6.9. Tashkilot o'z faoliyatini amalga oshirishda, shu jumladan o'z Tizimi orqali faoliyatni amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligining talablariga rioya qilmaslik natijasida uchinchi shaxslarga, Korxonaga yetkazilgan zararlar uchun javobgardir.
6.10. Korxona va To'lovchi o'rtasida Korxona tomonidan sotiladigan tovarlar/ ishlar/xizmatlar bo'yicha kelishmovchiliklar va nizolar yuzaga kelganda Tashkilot javobgar bo'lmaydi.
6.11. Tashkilot texnik vositalar, dasturiy ta'minot, energiya ta'minoti tizimlari va Tashkilotning aybi bo'lmagan ma'lumotlarni uzatishdagi qoidabuzarliklar uchun javobgar emas.
6.12. Tashkilot Korxonaning axborot materiallari va resurslariga va to'lov xizmatlariga joylashtirish uchun Korxona tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning mazmuni uchun javobgar emas.
6.13. Agar Korxona To'lovchilar oldidagi majburiyatlarini bajarmaganligi sababli To'lovchilar tomonidan taqdim etilgan arizalar bilan bog'liq holda Korxonaning harakati yoki harakatsizligi sababli Tashkilot biron bir zarar ko'rgan bo'lsa, Korxona ushbu zararni to'liq qoplash majburiyatini oladi.
6.14. Agar Korxona Tashkilot tomonidan oldidagi majburiyatlarini lozim darajada bajarmaganligi va (yoki) o'z vaqtida bajarmaganligi sababli Tashkilotning harakati yoki harakatsizligi bilan bog'liq biron bir zarar ko'rgan bo'lsa, Tashkilot ushbu yo'qotishlarni to'liq qoplash majburiyatini oladi.
6.15. Korxona Tashkilot oldidagi majburiyatlarini lozim darajada bajarmaganligi va (yoki) o'z vaqtida bajarmaganligi sababli Korxonaning harakati yoki harakatsizligi bilan bog'liq biron bir zarar etkazilgan taqdirda, Korxona ushbu yo'qotishlarni to'liq qoplash majburiyatini oladi.
6.16. Tomonlar 8-bo'limda ko'rsatilgan maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilish yoki yo'qotilishi uchun javobgardir. Shartnomalar (Maxfiylik), O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiqdir.
6.17. Agar bunday kechikish ushbu shartnomaning 15-qismida (tomonlarning tafsilotlari) Korxona tomonidan ko'rsatilgan Korxona rekvizilarini o'zgarishi to'g'risida Tashkilotga o'z vaqtida yozma ravishda xabar bermaganligi natijasida yuzaga kelgan bo'lsa, shuningdek Korxona ushbu shartnoma shartlarini buzgan taqdirda, Tashkilot ish haqini Korxonaga o'tkazishni kechiktirgani uchun javobgar bo'lmaydi.
6.18. Korxona va To'lovchilar o'rtasida yuzaga kelgan nizolar va korxonaning onlayn-do'koni orqali kartalar yordamida amalga oshirilgan to'lovlar bo'yicha kelishmovchiliklar, yuqorida ko'rsatilgan to'lovlarni amalga oshirishda Korxona tomonidan foydalaniladigan dasturiy ta'minot va elektron aloqa kanallarining ishlamay qolishi bilan bog'liq, shuningdek ushbu to'lovlarni amalga oshirishda Korxona tomonidan axborotni himoya qilishni ta'minlay olmaganligi va Korxonaning aybi bilan yuzaga kelgan boshqa holatlarda Tashkilot javobgar bo`lmaydi.
6.19. Agar bunday yo'qotishlar O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan sotilishi taqiqlangan va xalqaro to'lov tizimlari qoidalariga muvofiq Internet orqali sotilishi taqiqlangan Korxona tovarlari/ishlari/xizmatlarini sotish bilan bog'liq bo'lsa, Korxona-Tashkilotga yetkazilgan har qanday zararni qoplashi shart.
6.20. Agar Korxonaning xatti-harakatlari zarar yetkazilishiga (shu jumladan haqiqiy zarar va yo'qotilgan foyda) va/yoki Tashkilotning imidj obro'siga zarar yetkazilishiga olib keladigan bo'lsa, Korxona Tashkilotga yetkazilgan zarar/zararlarni qoplaydi, uning miqdori Tashkilot tomonidan yozma da'voda ko'rsatilgan va har ikki tomonlardan imzolangan kelishuv Akti bilan tuzatilishi yoki o`zgartirishi mumkin. Tashkilot va Korxona har biri alohida Tashkilotning Korxona tomonidan Tashkilotning imidj obro'siga yetkazilgan zarar va/yoki zararni qoplash tartibini belgilaydi–Korxonaga qarzdor bo'lgan summalarni ushlab qolish yoki Tashkilot tomonidan hisob-fakturani to'lashi mumkin. Tashkilot shartnomaning ushbu bandida nazarda tutilgan da'volar hal qilinmaguncha shartnoma bo'yicha hisob-kitoblarni to'xtatib turish huquqiga ega.

7. Tizimni texnik qo'llab-quvvatlash

7.1. Texnik yordam Tashkilot tomonidan ushbu shartnomaning butun muddati davomida amalga oshiriladi.
7.2. Korxona muammoni shakllantiradi va Tashkilotning elektron pochta manziliga ariza bilan yuboradi: info@paybox.money
7.3. Ariza qabul qilingan kundan boshlab 24 (yigirma to'rt) soat ichida Tashkilot Korxona tomonidan elektron pochta orqali yuborilgan arizani qabul qilish va qaror qabul qilish muddati to'g'risida xabarnoma yuboradi.
7.4. Texnik qo'llab-quvvatlash Korxona xodimlarini Tizimdan foydalanishga o'rgatishni o'z ichiga olmaydi. Ushbu trening uchun Tashkilot veb-saytida joylashgan foydalanuvchi ko'rsatmasi qo'llaniladi.

8. Maxfiylik

8.1. Tomonlar shartnomani bajarish paytida olingan har bir tomon uchun maxfiy bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilmaslikka va'da berishadi. Shartnomadagi maxfiy ma'lumotlar deganda ommaviy bo'lmagan ma'lumotlar tushuniladi, ularning oshkor etilishi yo'qotishlarga olib kelishi va/yoki tomonlarning har qanday biznes obro'siga ta'sir qilishi mumkin, shu jumladan to'lovchilar, to'lovlar, operatsiyalar hajmi, tomonlarning tarif va narx siyosati to'g'risidagi ma'lumotlardir.
8.2. Shartnoma tuzish haqidagi habar va shartnoma predmeti maxfiy ma'lumotlar toifasiga kirmaydi.
8.3. Tomonlar uchinchi shaxslarga 8.1-bandda ko'rsatilgan ma'lumotlarni oshkor qilmaslik majburiyatini oladilar. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning bajarilishi munosabati bilan har bir tomon nomidan ma'lumot olish va uzatish huquqiga ega bo'lgan tomonlarning mas'ul shaxslari bundan mustasno.
8.4. Maxfiy ma'lumotlar uchinchi shaxslarga faqat O'zbekiston Respublikasi qonunlarida belgilangan tartibda, shartnoma shartlarini bajarish uchun Tashkilot hamkorlariga yoki ma'lumotlar oshkor qilinishi mumkin bo'lgan Tomon bilan oldindan yozma kelishilgan holda (ma'lumotlarning mohiyatini batafsil ko'rsatib, uchinchi shaxs, maqsadlar, sabablar va boshqa muhim jihatlarni ko'rsatgan holda) taqdim etilishi mumkin.
8.5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda, Tomonlar shartnoma bekor qilingan kundan boshlab 1 (bir) yil ichida shartnomaning 8.1-bandida ko'rsatilgan ma'lumotlarni oshkor qilmaslik yoki uchinchi shaxslarning manfaatlari va/yoki manfaatlari uchun ishlatmaslik majburiyatini oladilar.

9. Tomonlarga bo`g`liq bo`lmagan holatlar (Fors-major)

9.1. Tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun javobgar emaslar, agar bunday bajarilmaslik fors-major holatlari (yong'in, toshqin, zilzila va boshqalar), uchinchi shaxslarning qasddan qilgan harakatlari, amaldagi qonunchilikdagi o'zgarishlar, shuningdek davlat organlarining qarorlari natijasida, ushbu holatlar tomonlarning irodasiga bog'liq bo'lmagan va ijro etishni imkonsizligi, qilgan shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajara olmaydigan har qanday holatda yuzaga kelgan bo'lsa.
9.2. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati fors-major holatlari amal qilgan vaqtga mutanosib ravishda kechiktiriladi.
9.3. Fors-major holatlarining boshlanishi va tugashi to'g'risida majburiyatni buzish fors-major holatlarining kelib chiqishi natijasida yuzaga kelgan tomonlardan biri fors-major holatlari paydo bo'lgan/ tugagan kundan boshlab 10 (o'n) kalendar kun ichida boshqa tomonga yozma ravishda xabar berishi shart.
9.4. Fors-major holatlari mavjudligi va davomiyligining isboti O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan berilgan hujjatlardir.
9.5. Ogohlantirish yoki o'z vaqtida xabar bermaslik Tomonlarning birini yuqoridagi holatlardan biriga murojaat qilish huquqidan mahrum qiladi.
9.6. Agar 9.1-bandga muvofiq shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan bo'lsa Shartnoma 2 (ikki) kalendar oydan ko'proq davom etadi, keyin har bir tomon shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqiga ega, bu haqda boshqa tomonga shartnomani bekor qilish sanasidan 10 (o'n) kalendar kundan kechiktirmay xabarini beradi.
9.7. Tomonlar bir Tomoning to'lovga layoqatsizligi fors-major holati emasligini tan olishadi (fors-major).

10. Ko'rsatmalar va bildirishnomalar

10.1. Shartnomada ko'rsatilgan elektron pochta orqali yuborilgan xabarlar, agar ular shartnomaning 15-qismida ko'rsatilgan elektron pochta manzillaridan (tomonlarning rekvizitlari) tomonlarning mas'ul shaxslari tomonidan yuborilgan, yetkazib berilgan va qabul qilingan bo'lsa, hujjatning qog'ozdagi qonuniy kuchiga teng deb tan olinadi.

11. Shartnomani bekor qilish oqibatlari

11.1. Tashkilot tomonidan Korxona foydasiga to'lovlarni qabul qilish majburiyatlari shartnomani bekor qilish yoki to'xtatib turish faktida bekor qilinadi.
11.2. Agar shartnomani bekor qilish uchun asos Tomonlardan biri boshqa Tomondan jiddiy zarar ko`rsa va tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo'lsa, yetkazilgan zararni qoplashni talab qilishga haqlidir.
11.3. Tomonlarning pul majburiyatlari, shuningdek shartnomani buzganlik uchun tomonlarning javobgarligini belgilaydigan majburiyatlar, ular to'liq bajarilgunga qadar o'z kuchini saqlab qoladi.

12. Shartnomani bekor qilish va o'zgartirish muddati va tartiblari

12.1. Shartnoma ikkala taraf tomonidan imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va muddatsiz amal qiladi.
12.2. Shartnoma istalgan vaqtda, har qanday tomonning tashabbusi bilan, boshqa tomonga shartnomani bekor qilishlikdan 30 (o'ttiz) kalendar kun oldin oldindan xabar berishi va tomonlar o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirishi sharti bilan bekor qilinishi mumkin. Tomonlar hisob-kitoblarni hisoblashi va hisoblash natijasida aniqlangan pul majburiyatlarini shartnomani bekor qilish to'g'risida bildirishnoma olingan kundan boshlab 30 (o'ttiz) kalendar kundan ortiq bo'lmagan muddatda to'laydilar, shundan so'ng shartnoma bekor qilingan deb hisoblanadi.
12.3. Korxonaning iltimosiga binoan shartnomaning amal qilish muddati 10 (o'n) kalendar kundan oshmaydigan muddatga to'xtatilishi mumkin. Shartnomani to'xtatib turish uchun asos Tashkilotning to'xtatib turish shartlari va shartnomani qayta tiklash bo'yicha harakatlar tartibini o'z ichiga olgan Korxona murojaatiga yozma roziligi hisoblanadi.
12.4. Shartnoma Tashkilot tashabbusi bilan 12.2-bandda nazarda tutilgan muddatlarga rioya qilmasdan bir tomonlama bekor qilinishi mumkin. To'lov xizmatlari va sotib oluvchi Bank tomonidan rad etilishi sababidan qat'i nazar, Korxona to'lovlariga xizmat ko'rsatishni rad etgan taqdirda, shuningdek Korxonaning ushbu shartnomaning 4.3-bandida nazarda tutilgan kichik bandlarni buzgan taqdirda amalga oshiradi.
12.5. Shartnoma Tashkilot tashabbusi bilan 12.2-bandda nazarda tutilgan muddatlarga rioya qilmasdan bir tomonlama bekor qilinishi mumkin. Shartnoma, agar Korxona tomonidan amalga oshirilgan operatsiyalarni o'rganish jarayonida ushbu shartnoma doirasidagi munosabatlari Korxona tomonidan jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) yoki terrorizmni moliyalashtirish maqsadida foydalanilayotganiga shubha tug'ilsa amalga oshiriladi.
12.6. Shartnoma Korxona tashabbusi bilan 12.2-bandda nazarda tutilgan muddatlarga rioya qilmasdan bir tomonlama bekor qilinishi mumkin. Shartnoma, Tashkilot 4.1-bandda nazarda tutilgan majburiyatlarni buzgan taqdirda. Shartnoma, shuningdek Korxona shartnomaning 4.2.1-bandida nazarda tutilgan o'zgarishlarga rozi bo'lmagan taqdirda.
12.7. Shartnoma bir tomonlama bekor qilingan taqdirda, tashabbuskor Tomon shartnomani bekor qilish to'g'risida yozma ravishda, pochta orqali yetkazib berish to'g'risida xabarnoma yoki kuryer orqali yuboradi. Shartnoma boshqa Tomon bunday bildirishnoma olgan paytdan boshlab bekor qilingan deb hisoblanadi.
12.8. Shartnoma bir Tomonlama bekor qilingan taqdirda, Tashkilot shartnomani bekor qilish to'g'risida bildirishnoma yuborilgan kuni Korxonani tizimdan uzib qo'yadi.

13. Nizolarni hal qilish tartibi

13.1. Tomonlar ushbu shartnoma doirasida yuzaga keladigan barcha nizolar sudgacha muzokaralar yo'li bilan hal qilinishini kelishib oladilar.
13.2. Da'vo tartibi majburiydir. Da'vo xatlari Tomonlar tomonidan shartnomaning 15-qismida ko'rsatilgan Tomonlarning ro`yxatdan o`tgan joyi (tomonlarning rekvizitlarilari) bo'yicha oxirgi qabul qiluvchiga topshirilganligi to'g'risida xabarnoma bilan qo`lga topshirish yoki pochta orqali yuboriladi.
13.3. Tomonlarning da'vo xatlari shartnomaning 13.2-bandida ko'rsatilganidan boshqa usulda yuborilishiga yo'l qo'yilmaydi.
13.4. Da'vo xatini ko'rib chiqish muddati ikkinchi tomon qabul qilib olgan kundan boshlab 15 (o'n besh) kalendar kundir.
13.5. Agar yuzaga kelgan nizolarni muzokaralar yo'li bilan hal qilishning iloji bo'lmasa, bunday nizolar O'zbekiston Respublikasi qonunlarida belgilangan tartibda hal etiladi.

14. Boshqa shartlar

14.1. Ushbu shartnoma O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari qoidalari bilan tartibga solinadi.
14.2. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda, qo'shimcha bitim tuzish va tomonlarning vakolatli vakillari tomonidan imzolanishi bilan rasmiylashtiriladi.
14.3. Tomonlar hech qanday og'zaki kelishuvlarga ega emaslar. Shartnoma matnining mazmuni tomonlarning haqiqiy irodasiga to'liq mos keladi.
14.4. Shartnoma predmeti bo'yicha uning tuzilishidan oldingi barcha yozishmalar shartnoma tuzilgan kundan boshlab yuridik kuchini yo'qotadi va ushbu shartnoma shartlarini talqin qilish uchun ishlatilmaydi.
14.5. Tomonlar, agar shartnomaning biron bir qoidasi qonun hujjatlarining o'zgarishi tufayli amal qilish muddati davomida bekor qilinsa, shartnomaning qolgan qoidalari shartnoma muddati davomida tomonlar uchun majburiydir.
14.6. Shu bilan kompaniya Tashkilotga xizmat ko'rsatish, shuningdek tartibga soluvchi qonun hujjatlariga muvofiq Korxonaning shaxsiy ma'lumotlarini uzatish va transchegaraviy uzatish maqsadida shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashga rozilik beradi. Korxona shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlarining shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlashga, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarni, shu jumladan Tashkilot tomonidan Korxonadan olingan hujjatlar va ma'lumotlarda mavjud bo'lgan Bank (to'lov) kartalari egalarini uzatish va transchegaraviy uzatishga roziligini tasdiqlash majburiyatini oladi, tartibga soluvchi qonun hujjatlariga muvofiq bunday shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash va uzatish, ushbu shartnomada ko'rsatilgan bo`ladi.
14.7. Shartnoma rus tilida, bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 (ikki) bir xil nusxada, har bir tomon uchun 1 (bitta) dan tuzilgan bo`ladi.
 14.8. Shartnomaga uning ajralmas qismi bo'lgan quyidagi Ilovalar ilova qilinadi:
* 1-ilova: Qo'shilish uchun ariza (KYC);
* 2-ilova: To'lovlarni qabul qilish usullari va mukofot stavkalari;
* 3-ilova: To'lov reestrlari.

15. Tomonlarning joylashgan joyi va Rekvizitlari

"Tashkilot"                                                                       
OOO “PAYBOX”                                                                
Manzili: Toshkent sh. Mirobot tumani                               
Nukus ko`ch.29, 301-ofis                                                   
Bank: Universal bank, Toshkent filiali
x/r: 20208000900894375001                                              
MFO: 00996                                                                         
INN: 302614419                                                                  
OKED: 63110                                                                   
Email: umida.ziyamova@paybox.money
MANZIL VA KONTAKTLAR
SAYT KARTASI
© 2022 Freedom Pay
O'zbekiston Respublikasi,
Toshkent shahri, ko'chasi. Nukus, 29, 301-uy
Ish vaqti: 10:00 - 19:00
IJTIMOIY TARMOQLARIMIZ
O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 23.04.2020 yildagi 5-sonli to'lov tashkilotining litsenziyasi
Tashkilotingiz PCI DSS-ga mos keladi